Kulturhistorisk leksikon

Anders Gjerde

Forfattar