Kulturhistorisk leksikon

Kyrkje (113)

 • Vevring kyrkje - snikkar Lars Gjelsvik

  Vevring kyrkje var i minste laget då ho stod ferdig i 1846. Ei omfattande utviding var på tale rundt 1900, men arbeidet tok ikkje til før i 1944. Arbeidsleiaren for tømmermannsarbeidet var sløydlærar Lars Gjelsvik.

 • Bulandet bedehuskapell

  Bulandet bedehuskapell er eit påbygd bedehus i tre som står på Kjempeneset på Musøya i Askvoll kommune. Bedehuskapellet, som har 170 sitjeplassar, vart bygt som bedehus i 1905 og vigsla til kyrkjeleg bruk 27. juli 1909 av prost Henrik Borchgrevink. Lokale folk tok på seg oppgåvene med teikning og bygging. Bulandet høyrer til Vilnes sokn i Askvoll prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Askvoll
 • Askvoll kyrkje

  Askvoll kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i bygda Askvoll. Kyrkja, som har 425 sitjeplassar, vart vigsla 13. desember 1863 av prost Johan Carl Christie. Kunstmålar Anders Askevold laga teikningane. Askvoll kyrkje er soknekyrkje for Askvoll sokn og hovudkyrkje i Askvoll prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Askvoll
 • Vilnes kyrkje

  Vilnes kyrkje er ei langkyrkje i tømmer som står på Vilnes, på sørspissen av Atløy i Askvoll kommune. Kyrkja, som har 130 sitjeplassar, vart bygt i 1674. Sokneprest Otthe Jonassøn hadde ansvaret for bygginga. I 1950-åra vart kyrkja restaurert etter arkitektane Johan og Claus Lindstrøm sine planar. Vilnes kyrkje er soknekyrkje for Vilnes sokn i Askvoll prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Askvoll
 • Kyrkjebø kyrkje

  Kyrkjebø kyrkje er ei treskipa langkyrkje i tre som står i bygda Kyrkjebø i Høyanger kommune. Kyrkja, som har 500 sitjeplassar, vart vigsla 7. oktober 1869. Arkitekt var Eilert Christian Brodtkorp Christie (1832-1906). Kyrkjebø kyrkje er soknekyrkje for Kyrkjebø sokn i Lavik prestegjeld. 1. januar 1997 vart grensene til kyrkjesoknet endra, og soknet vart delt i tre.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Høyanger
 • Viksdalen kyrkje

  Viksdalen kyrkje er ei lafta langkyrkje i tre som står på garden Vika i Gaular kommune. Kyrkja, som har 284 sitjeplassar, vart vigsla 5. november 1848 av prost Johan Grønn Lund. Ho er truleg bygd etter typeteikningar av Hans Ditlev Franciscus Linstow. Viksdalen kyrkje er soknekyrkje for Viksdalen sokn i Gaular prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gaular
 • Lavik kyrkje

  Lavik kyrkje er ei åttekanta kyrkje i tre som ligg i bygda Lavik i Høyanger kommune. Kyrkja, som har 380 sitjeplassar, vart vigsla 10. desember 1865 av prost Thomas Erichsen. Arkitekt Christian Henrik Grosch laga teikningane. Lavik kyrkje er soknekyrkje for Lavik sokn og hovudkyrkje i Lavik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Høyanger
 • Bjordal kyrkje

  Bjordal kyrkje er ei langkyrkje i tre som ligg i bygda Bjordal på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune. Kyrkja, som har 167 sitjeplassar, vart vigsla 1. november 1906. Arkitekt var Victor Nordan (1862-1933). Bjordal kyrkje hadde status som kapell fram til 1. januar 1997. Då vart kyrkjesokna i Lavik prestegjeld omorganisert, og Bjordal og Ortnevik sokn skipa.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Høyanger
 • Ortnevik kyrkje

  Ortnevik kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i bygda Ortnevik, på sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune. Kyrkja, som har 292 sitjeplassar, vart vigsla i 1925. Arkitekt var Lars Norevik, som budde i bygda. Ortnevik kyrkje hadde status som kapell fram til 1. januar 1997. Då vart kyrkjesokna i Lavik prestegjeld omorganisert, og Bjordal og Ortnevik sokn skipa.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Høyanger
 • St. Olafs kyrkje - Engelskkyrkja

  Den engelske kyrkja i Balestrand er bygd som ei etterlikning av ei stavkyrkje. Kyrkja, som har 95 sitjeplassar, vart vigsla 18. juli 1897. Det var Margaret Sophie Green, gift med Knut Kvikne, som hadde ideen til kyrkja. Arkitekt Jens Zetlitz Kielland laga teikningane. St. Olafs kyrkje er anglikansk og er eigd og driven av Church of England.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Hestad kapell

  På ein idyllisk holme ved Hestadfjorden ligg det vesle Hestad kapell. Det har røter attende til mellomalderen.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gaular
 • Kvamsøy kyrkje

  Kvamsøy kyrkje er langkyrkje i stein frå kring 1280-1300 som står på den vesle øya Kvamsøy i Balestrand kommune. Kyrkja har 210 sitjeplassar og var, fram til Sæle kyrkje vart bygd i 1903, soknekyrkje i Kvamsøy sokn. Soknet høyrde til Vik prestegjeld fram til 1964, då det vart overført til Balestrand.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Sæle kyrkje

  Sæle kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Sæle i Balestrand kommune. Kyrkja, som har 170 sitjeplassar, vart vigsla 28. april 1903 av biskop Johan Willoch Erichsen. Arkitekt Hans Jakob Sparre laga teikningane. Sæle kyrkje overtok som soknekyrkje i Kvamsøy sokn frå Kvamsøy kyrkje. Kvamsøy sokn høyrde den gongen til Vik prestegjeld, men vart overført til Balestrand i 1964.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Minnesmerke om kyrkjestaden på Silda

  På Silda hadde dei kyrkje frå ca. 1320 til 1580. Det var ei kapellkyrkje under Selje prestegjeld. Ho vart nedlagd etter at det vart bygt ny kyrkje på Nord-Vågsøy. I dag er kyrkjestaden markert med eit minnesmerke, og stadnamna Kyrkjevågen, Kyrkjevågneset og Prestevika minner den dag i dag om mellomalderkyrkja på Silda.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vågsøy
 • Kapellneset - fyrste kyrkjestaden på Vågsøya

  Det fyrste kyrkjehuset på Vågsøy, ei kapellkyrkje, vart bygd i 1580 på eit nes eit stykke sør for Raudeberg. Dette neset vart seinare kalla Kapellneset. Kyrkja vart riven kort tid etter 1853 då det vart bygt ny kyrkje på Røysa på Raudeberg. I 1922 vart det reist eit minnetårn i tre på den gamle kyrkjestaden og i tida etterpå halde årlege olsokgudstenester. Seinare vart dette erstatta med eit tårn i stein.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vågsøy
 • Bygstad kyrkje

  Bygstad kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Eide i Gaular kommune. Kyrkja, som har 300 sitjeplassar, vart vigsla 2. november 1845 av prost Johan Grønn Lund. Ho er bygd etter typeteikningar av Hans Ditlev Franciscus Linstow. Kyrkja vart flytta frå Bygstad til ny kyrkjestad på Eide i 1939 og bygd opp att etter arkitekt K. W. Essendrop sin plan. Den nyoppsette kyrkja vart vigsla 11. oktober 1939 av biskop Andreas Fleischer. Bygstad kyrkje er soknekyrkje for Bygstad sokn i Gaular prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gaular
 • Ålfoten kyrkje

  Ålfoten kyrkje er ei langkyrkje i lafta tømmer som står i bygda Ålfoten i Bremanger kommune. Kyrkja, som har 100 sitjeplassar, vart bygd på 1600-talet. Årstalet 1678 var lenge rekna som byggeåret, men ho er truleg bygd kring 1610. Ålfoten kyrkje er soknekyrkje for Ålfoten sokn i Davik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Bremanger
 • Vassenden kyrkje

  Vassenden kyrkje er ei arbeidskyrkje i lecastein som står på sørsida av elva Jølstra ved Vassenden i Jølster kommune. Kyrkja, som har 400 sitjeplassar, vart vigsla av biskop Ole D. Hagesæther 22. september 2002. Kyrkja er bygd på dugnad av Stiftinga Vassenden kapell/kyrkjesenter. Arkitekt Per W. Skarstein har teikna kyrkja. Vassenden kyrkje har status som kapell i Ålhus sokn i Jølster prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Jølster
 • Kyrkjestaden Husøy

  Husøy kapell vart truleg bygt hausten 1717 eller våren 1718. Samstundes vart kapellet på Utvær rive. Husøy kapellsokn var ein del av det store Eivindvik prestegjeld. 1. januar 1888 vart Solund prestegjeld oppretta, og kapellet fekk status som soknekyrkje. Kyrkja var for lita, og då det skulle byggjast ny, vart denne bygd i Straumen. Kyrkja på Husøy vart rivi i 1897 og seinare sett opp att som bedehuskapell i Lindås.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Solund
 • Leikanger kyrkje

  Leikanger kyrkje er ei langkyrkje i stein frå om lag 1250. Kyrkja, som har 260 sitjeplassar, vart vigsla 14. november 1872 av biskop Peder Hersleb Graah Birkeland etter ei omfattande ombygging. Ombygginga skjedde etter teikningar av arkitekt Christian Brodtkorp Christie. Leikanger kyrkje er, etter 1999, den einaste kyrkja i Leikanger prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Leikanger
 • Totland kyrkje

  Totland kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på indre Totland, langt aust i Vågsøy kommune. Kyrkja, som har 250 sitjeplassar, vart vigsla 8. august 1912 av biskop Johan Willoch Erichsen. Arkitektane Lars Sølvberg, frå Utvik, og Jens Sølvberg, frå Bryggja, laga teikningane. Totland kyrkje vart soknekyrkje i 1964, og i 1967 vart soknet overført frå Davik til Vågsøy prestegjeld. 1. januar 2002 vart dei tre sokna i prestegjeldet slått saman til eitt, slik at Totland kyrkje miste sin status som soknekyrkje.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vågsøy
 • Sør-Vågsøy kyrkje

  Sør-Vågsøy kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i kommunsenteret Måløy i Vågsøy kommune. Kyrkja, som har 600 sitjeplassar, vart vigsla 5. september 1907 av biskop Johan Willoch Erichsen. Arkitekt Lars Sølvberg, frå Utvik, laga teikningane. Sør-Vågsøy kyrkje var fram til 1. januar 2002 soknekyrkje for Sør-Vågsøy sokn i Vågsøy prestegjeld. Frå den datoen vart dei tre sokna i prestegjeldet slått saman til eitt, slik at Sør-Vågsøy kyrkje i dag er soknekyrkje og hovudkyrkje for heile prestegjeldet.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vågsøy
 • Nord-Vågsøy kyrkje

  Nord-Vågsøy kyrkje er ei langkyrkje i betong som står i bygda Raudeberg i Vågsøy kommune. Kyrkja, som har 420 sitjeplassar, vart vigsla 24. oktober 1960 av biskop Ragnvald Indrebø. Arkitekt Ole Halvorsen laga teikningane. Nord-Vågsøy kyrkje var fram til 1. januar 2002 soknekyrkje for Nord-Vågsøy sokn i Vågsøy prestegjeld. Frå den datoen vart dei tre sokna i prestegjeldet slått saman til eitt, slik at Nord-Vågsøy kyrkje miste sin status som soknekyrkje.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vågsøy
 • St. Tomaskyrkja på Filefjell

  Fram til 1808 stod det ei eldgammal stavkyrkje på Filefjell ved ferdselsvegen mellom Sogn og Valdres. Då vart St. Tomaskyrkja rivi etter kongeleg påbod. Styresmaktene meinte det var for mykje slåsting og sedløyse på kyrkjestaden. Men 163 år seinare den 2. juli, syftesokdagen, 1971 vart ei ny St. Tomaskyrkje vigsla.

 • Hornindal kyrkje

  Hornindal kyrkje er ei langkyrkje i tre og er bygd på garden Kyrkhorne sin grunn. Kyrkja, som har 400 sitjeplassar, vart vigsla 30. november 1856 av prost Wilhelm Frimann Koren. Arkitekt var kaptein Ludolph Rolfsen frå Mindresunde i Stryn, som laga sine teikningar etter Linstow si typeteikning. Kyrkja er i dag soknekyrkje for Hornidal sokn og hovudkyrkje i Hornindal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Hornindal
 • Brekke kyrkje

  Brekke kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i bygda Brekke ved Risnefjorden i Gulen kommune. Kyrkja, som har 390 sitjeplassar, vart vigsla 19. november 1862 av prost Thomas Erichsen. Arkitekt Christian Henrik Grosch laga teikningane til kyrkja, som skal vera den tredje på staden. Brekke kyrkje er soknekyrkje for Brekke sokn i Gulen prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gulen
 • Gulen kyrkje

  Gulen kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i bygda Eivindvik. Kyrkja, som har 700 sitjeplassar, vart vigsla 13. desember 1863 av prost Thomas Eriksen. Arkitekt Georg Andreas Bull laga teikningane. Gulen kyrkje er soknekyrkje for Gulen sokn og hovudkyrkje i Gulen prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gulen
 • Mjømna kyrkje

  Mjømna kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på øya Mjømna, langt vest i Gulen kommune. Kyrkja, som har 310 sitjeplassar, vart vigsla 5. november 1901 av biskop Johan Willoch Erichsen. Anders Korsvold, frå Gulen, var både arkitekt og byggmeister. Kyrkja er soknekyrkje for Mjømna sokn i Gulen prestegjeld. Soknet vart oppretta ved kongeleg resolusjon av 23. juni 1900.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gulen
 • Nordal kyrkje

  Nordal kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Nordalen sin grunn, langt nordaust i Flora kommune. Kyrkja, som har 200 sitjeplassar, vart vigsla 14. september 1898 av prost Andreas D. Jespersen. Arkitekt Jacob Wilhelm Nordan laga teikningane. I dag er Nordal kyrkje soknekyrkje for Nordal sokn i Kinn prestegjeld. Nordal vart skilt ut frå Bru sokn 1. januar 1998.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • Eikefjord kyrkje

  Eikefjord kyrkje er ei krosskyrkje i tre som står i bygda Eikefjord i Flora kommune. Kyrkja, som har 350 sitjeplassar, sto ferdig i 1812. Byggmeister var Nils Olsen Kjørslevik. Eikefjord kyrkje er soknekyrkje i Eikefjord sokn i Kinn prestegjeld. Soknet vart skipa i 1890, då Eikefjord vart skilt ut frå Svanøy sokn.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • Florø kyrkje

  Florø kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i sentrum i Flora bykommune. Kyrkja, som har 650 sitjeplassar, vart vigsla 8. november 1882 av biskop Fredrik W. Hvoslef. Arkitekt Jacob Wilhelm Nordan laga teikningane. Florø kyrkje vart bygt 22 år etter at Florø vart ladestad. Ho overtok som soknekyrkje i Kinn sokn og er no hovudkyrkje i Kinn prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • Kinnakyrkja

  Kinnakyrkja er bygd i stein, truleg ein gong på 1100-talet. Det er den eldste og einaste i sitt slag i Sunnfjord, og eit av dei flottaste mellomalder-monument på Vestlandet. Ho var hovudkyrkje i Kinn prestegjeld fram til 1882, då det vart bygt kyrkje i den nye byen Florø.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • Sande kyrkje

  Sande kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i kommunesenteret Sande i Gaular kommune. Kyrkja, som har 300 sitjeplassar, vart vigsla 15. desember 1864. Ho er truleg bygd etter typeteikningar av Hans Ditlev Franciscus Linstow, men vart mykje ombygd i 1940-åra etter teikningar av Johan Lindstrøm. Sande kyrkje er soknekyrkje for Sande sokn og hovudkyrkje for Gaular prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gaular
 • Gamle Gimmestad kyrkje

  Gamle Gimmestad kyrkje er frå 1690-åra. Kyrkja var lenge i sterkt forfall, og i 1902 gav kyrkjedepartementet uttrykk for at kyrkja burde rivast. Bygdefolk meinte derimot at ho burde takast vare på som fortidsminne, og det vart sett i gang eit omfattande reparasjonsarbeid.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gloppen
 • Vereide kyrkje

  Vereide kyrkje er hovudkyrkje i Gloppen prestegjeld. Ho er einaste steinkyrkja i Nordfjord, og vert ofte omtala som Nordfjorddomen. På det geografisk avgrensa området rundt Gloppefjorden låg i mellomalderen heile fem kyrkjer og to kapell.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gloppen
 • Guddal kyrkje

  Guddal kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Engja sin grunn i Guddal. Kyrkja, som har 135 sitjeplassar, vart vigsla på nytt i 25. september 1870, etter ei omfattande utviding. Byggmeister, og ansvarleg for utvidinga av kyrkja, var John Alver. Guddal kyrkje er soknekyrkje for Guddal sokn i Fjaler prestegjeld. Soknet er eit av dei miste i fylket med 188 medlemer i 1999.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Fjaler
 • Dale kyrkje i Fjaler

  Dale kyrkje er ei langkyrkje i tre som ligg i Dale i Sunnfjord. Kyrkja, som har 550 sitjeplassar, vart vigsla 24. november 1864 av prost Johan Carl Christie. Byggmeister var Johannes A. Øvsthus frå Osterøy, men arkitekten er ikkje kjend. Dale kyrkje er soknekyrkje i Dale sokn og hovudkyrkje i Fjaler prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Fjaler
 • Hove steinkyrkje

  Få bygder i Noreg har både ei stavkyrkje, ei steinkyrkje og ei nyare kyrkje slik som i Vik. Historia om steinkyrkja er like dramatisk som den om stavkyrkja. Kyrkja skulle rivast og steinen ho var bygd av skulle seljast. Peter Andreas Blix klarte å hindra riving .

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Hopperstad stavkyrkje

  Hopperstad stavkyrkje i Vik vart bygd i andre halvdel av 1100-talet. Fortidsminneforeininga kjøpte kyrkja i 1880 for å redda ho. Historia om Hopperstad stavkyrkje er historia om ein dramatisk redningsaksjon der lokalsamfunnet ikkje såg verdien av å ha ei gamal stavkyrkje.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Minnekapellet i Ervik og "Sanct Svithun"-tragedien

  Hausten 1943 vart hurtigruteskipet D/S "Sanct Svithun" bomba av allierte fly i skipesleia ved Stad. Meir enn 50 menneske omkom. Folk i Ervik utførte eit imponerande bergingsarbeid. Den norske heimefronten kritiserte åtaket. I 1970 vart det vigsla eit minnekapell i Ervik og skipsklokka frå "Sanct Svithun" er no kyrkjeklokke i kapellet.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Selje
 • Leikanger kyrkje i Selje

  Leikanger kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i bygda Leikanger på austsida av Stadtlandet i Selje kommune. Kyrkja, som har 400 sitjeplassar, vart innvigd 28. oktober 1866. Ho vart sett opp av materialane etter den gamle Selje-kyrkja som vart riven same året. Arkitekt for ombygginga i 1895 var Lars Sølvberg. Leikanger kyrkje er frå 1. januar 1997 soknekyrkje for Leikanger sokn i Selje prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Selje
 • Selje kyrkje

  Selje kyrkje er ei langkyrkje i tre som står nord om Seljesanden i Selje kommune. Kyrkja, som har 500 sitjeplassar vart vigsla 13. mai 1866 av biskop Peder Hersleb Graah Birkeland. Arkitekt Frederik Hannibal Stockfleth laga teikningane. Selje kyrkje er soknekyrkje for Selje sokn og hovudkyrkje i Selje prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Selje
 • Borgund stavkyrkje

  På Borgund i Lærdal kommune står Borgund stavkyrkje. Kyrkja skal vera bygd kring 1150 og vert rekna som den best ivaretekne av alle stavkyrkjene i Norge. Fortidsminneforeininga overtok kyrkja i samband med bygginga av ny kyrkje for Borgund sokn. Ho er den mest besøkte stavkyrkja i landet. Det er planar om å byggja eit besøkssenter her, til avlastning for den gamle kyrkja.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Lærdal
 • Dale kyrkje

  Bygning og innbu i Dale kyrkje gjev eit mangfelt vitnemål om ei 750 år lang soge. Klebersteinsportalane åleine set kyrkja på kartet, og mellom høgdepunkt elles er etter-reformatoriske kalkmåleri.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Urnes stavkyrkje

  Urnes stavkyrkje har status som dronninga mellom stavkyrkjene, og er eitt av fire norske kulturminne som er funne verdige til ein plass på UNESCO si liste over verdas fremste kulturskattar. Kyrkja er såleis eitt av Norge sine fremste bidrag til verdsarven. Ho er bygd i 1130, men dei kjende utskjeringane på nordveggen stammar frå ei endå eldre kyrkje. Urnes var fram til 1882 eit eige sokn i Hafslo prestegjeld, men vart då slått saman med Solvorn sokn.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Fjærland kyrkje

  Fjærland kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden nedre Mundal sin grunn i Sogndal kommune. Kyrkja vart bygd i 1861, etter teikningar av arkitekt Christian Henrik Grosch. Arkitekt Johan Lindstrøm hadde ansvaret for utvidinga av kyrkja i 1931. Kyrkja vart vigsla på ny den 13. august 1931 av biskop Andreas Fleischer, og har no vel 300 sitjeplassar. Fjærland kyrkje er soknekyrkje for Fjærland sokn i Sogndal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Sogndal
 • Norum kyrkje

  Norum kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Ylmeim sin grunn i Sogndal kommune. Kyrkja, som har 230 sitjeplassar, vart vigsla i 1863. Arkitekt Christian Henrik Grosch laga teikningane. I tidlegare tider har kyrkja vore kalla Ylmeim kyrkje, etter garden ho står på. Men frå om lag 1840 har Norum vore namnet på både kyrkja og soknet. Norum sokn høyrer til Sogndal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Sogndal
 • Kaupanger stavkyrkje

  Kaupanger kyrkje er ei stavkyrkje frå kring 1190. Ho står på Kaupanger Hovedgård sin grunn i Sogndal kommune. Kyrkja, som har 125 sitjeplassar, er den største stavkyrkja i fylket. Ho har gjennomgått fleire store restaureringar, m.a. i 1862 og i 1960-åra. Kaupanger stavkyrkje er soknekyrkje for Kaupanger sokn i Sogndal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Sogndal
 • Fresvik kyrkje

  Fresvik kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i bygda Fresvik i Vik kommune. Kyrkja, som har 200 sitjeplassar, vart vigsla 29. juni 1881 av prost Jacob Edvard Smith. Arkitekt Johannes Henrik Nissen laga teikningane. Fresvik kyrkje er soknekyrkje for Fresvik sokn, som frå 1999 høyrer til Vik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Feios kyrkje

  Feios kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Rinde i Vik kommune. Kyrkja, som har 220 sitjeplassar, vart vigsla 12. desember 1866 av biskop Peder Hersleb Graah Birkeland. Arkitekt Jacob Wilhelm Nordan laga teikningane. Feios kyrkje er soknekyrkje for Feios sokn, som frå 1999 høyrer til Vik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Vangsnes kyrkje

  Vangsnes kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i bygda Vangnes i Vik kommune. Kyrkja, som har 261 sitjeplassar, vart vigsla 24. oktober 1861 av prost Thomas Erichsen. Sokneprest Harald Ulrich Sverdrup laga teikningane. Vangsnes kyrkje er soknekyrkje for Vangsnes sokn i Vik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Vik kyrkje

  Vik kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på Flatbygdi i Vik kommune. Kyrkja, som har 450 sitjeplasar, vart vigsla 23. august 1877 av biskop Peder Hersleb Graah Birkeland. Arkitekt Haakon Thorsen laga teikningane. Vik kyrkje er soknekyrkje for Vik sokn og hovudkyrkje i Vik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Arnafjord kyrkje

  Arnafjord kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Nese i Vik kommune. Kyrkja, som har 180 sitjeplassar, vart vigsla 21. oktober 1880. Byggmeister Johannes Gjertsen frå Sogndal laga teikningane, medan byggmeister Anders Korsvold hadde ansvaret for bygginga. Arnafjord kyrkje er soknekyrkje for Arnafjord sokn i Vik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Stedje kyrkje

  Stedje kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på øvre Stedje i Sogndal kommune. Kyrkja, som har 600 sitjeplassar, vart vigsla 17. desember 1867 av biskop Peder Hersleb Graah Birkeland. Arkitekt Eilert Christian Brodtkorp Christie laga teikningane. Stedje kyrkje er soknekyrkje for Stedje sokn og hovudkyrkje i Sogndal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Sogndal
 • Hyen kyrkje

  Hyen kyrkje er ei langkyrkje i tre på Straumsholmen i bygda Hyen i Gloppen kommune. Kyrkja, som har 300 sitjeplassar, vart vigsla 14. juni 1876 av biskop Peder Hersleb Graah Birkeland. Målaren Karl Kristian Uchermann laga teikningane. Hyen kyrkje er soknekyrkje for Hyen sokn i Gloppen prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gloppen
 • Gimmestad kyrkje

  Gimmestad kyrkje er ei langkyrkje i tre på garden ytre Arnestad på Sørstranda, vest for Sandane i Gloppen kommune. Kyrkja, som har 315 sitjeplassar, vart vigsla 16. desember 1910 av biskop Johan Willoch Erichsen. Arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff laga teikningane. Gimmestad kyrkje er soknekyrkje for Gimmestad sokn i Gloppen prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gloppen
 • Sandane kyrkje

  Sandane kyrkje står på Mona, like ovanfor Sandane sentrum i Gloppen kommune. Kyrkja er bygd i tre og har om lag 300 sitjeplasar. Ho vart vigsla 8. mai 1997 av biskop Ole Danbolt Hagesæther. Arkitekt Helge Hjertholm laga teikningane. Sandane kyrkje ligg i Vereide sokn i Gloppen prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gloppen
 • Breim kyrkje

  Breim kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Re i Gloppen kommune. Kyrkja, som har 500 sitjeplassar, vart vigsla 9. juli 1886 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef. Arkitekt Håkon Thorsen laga teikningane. Breim kyrkje er soknekyrkje for Breim sokn i Gloppen prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gloppen
 • Solund kyrkje

  Solund kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i kommunesenteret Hardbakke i Solund kommune. Kyrkja, som har 200 sitjeplassar, vart vigsla 22. november 1860 av biskop Jens Mathias P. Kaurin. Arkitekt Christian Henrik Grosch laga teikningane. Solund kyrkje er hovudkyrkje i Solund prestegjeld. Dei tre sokna i prestegjeldet vart 1. januar 2000 slått saman til eitt sokn.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Solund
 • Hersvik kyrkje

  Hersvik kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Hersvik, i dei nordlege delane av Solund kommune. Kyrkja, som har 168 sitjeplassar, vart vigsla 10. november 1891 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef. Ho er bygt etter teikningane som arkitekt Jacob Wilhelm Nordan laga til Fedje kyrkje i Nordhordland. Hersvik kyrkje var fram til 1. januar 2000 soknekyrkje for Hersvik sokn i Solund prestegjeld. Men frå same dato vart dei tre sokna i prestegjeldet slått saman til eitt sokn.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Solund
 • Fortun kyrkje

  Fortun kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i bygda Fortun i Luster kommune. Kyrkja, som har 230 sitjeplassar, vart vigsla i 1879. Arkitekt Erik Pedersen Rusten laga teikningane. Fortun kyrkje er soknekyrkje for Fortun sokn i Luster prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Nes kyrkje

  Nes kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Nes i Luster kommune. Kyrkja, som har 110 sitjeplassar, vart vigsla i 1836 av prost Wilhelm Christian Magelsen. Ho er bygd etter typeteikningar av arkitekt Hans Ditlev Franciscus Linstow. Nes kyrkje er soknekyrkje for Nes sokn i Luster prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Jostedal kyrkje

  Jostedal kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i Jostedal i Luster kommune. Kyrkja, som har 120 sitjeplassar, skal vera bygt kring 1660 av Hans Ottesen Ravn. Jostedal kyrkje er soknekyrkje Jostedal sokn i Jostedal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Gaupne kyrkje

  Gaupne kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i kommunesenteret Gaupne i Luster kommune. Kyrkja, som har 230 sitjeplassar, vart vigsla 29. august 1907. Arkitekt Hans Jakob Sparre laga teikningane. Gaupne kyrkje er soknekyrkje for Gaupne sokn i Jostedal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Gaupne gamle kyrkje

  Gaupne gamle kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i kommunesenteret Gaupne i Luster kommune. Kyrkja, som har 130 sitjeplassar, vart bygd i perioden 1647-1652. Ho var soknekyrkje i Gaupne til det vart bygd ny kyrkje i 1907.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Joranger kyrkje

  Joranger kyrkje er langkyrkje i tre som står på Joranger i Luster kommune. Kyrkja, som har 85 sitjeplassar, vart truleg bygd på 1620-talet, men 1660 vert rekna som byggjeåret av mange. Joranger var tidlegare eit eige sokn i Hafslo prestegjeld, men vart slått saman med Fet til Fet og Joranger sokn. Dette skjedde i samband med at Fet og Joranger vart overført til Jostedal prestegjeld frå 1. januar 1967.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Fet kyrkje

  Fet kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på Fet i indre Hafslo i Luster kommune. Kyrkja, som har 220 sitjeplassar, vart vigsla 12. november 1894 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef. Byggmeister var John Alver. Fet kyrkje er soknekyrkje i Fet og Joranger sokn, som frå 1. januar 1967 høyrer til Jostedal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Hafslo kyrkje

  Hafslo kyrkje er ei langkyrkje i tre som ligg i bygda Hafslo i Luster kommune. Kyrkja, som har 300 sitjeplassar, vart vigsla 4. desember 1878. Arkitekt J. Faye laga teikningane. Hafslo kyrkje er soknekyrkje for Hafslo sokn og hovudkyrkje for Hafslo prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Solvorn kyrkje

  Solvorn kyrkje er ei langkyrkje i tre som står høgt oppe i bygda Solvorn i Luster kommune. Kyrkja, som har 300, sitjeplassar, vart vigsla i juni 1883. Arkitekt Waldemar Hansteen laga teikningane. Solvorn kyrkje er soknekyrkje for Solvorn sokn i Hafslo prestegjeld.

 • Rugsund kyrkje

  Rugsund kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Hessevågen, på fastlandssida i Rugsund i Bremanger kommune. Kyrkja, som har 400 sitjeplassar, vart vigsla 2. september 1838. Ho er bygd etter arkitekt Hans Ditlev Franciscus Linstow sine typeteikningar. Rugsund kyrkje er soknekyrkje for Rugsund sokn i Davik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Bremanger
 • Davik kyrkje

  Davik kyrkje er ei langkyrkje i tre som ligg i bygda Davik i Bremanger kommune. Kyrkja, som har 500 sitjeplassar, vart vigsla 6. juli 1886 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef. Arkitekt Georg Andreas Bull laga teikningane. Davik kyrkje er soknekyrkje for Davik sokn og hovudkyrkje i Davik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Bremanger
 • Midtgulen kyrkje

  Midtgulen kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på Kjelkenes, på fastlandssida i Bremanger kommune. Kyrkja, som har 200 sitjeplassar, vart vigsla 3. mai 1904 av biskop Johan Willoch Erichsen. Artkitekt Lars Sølvberg, frå Utvik, laga teikningane. Midtgulen kyrkje er soknekyrkje for Midtgulen sokn. Soknet vart overført frå Bremanger til Davik prestegjeld i 1966.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Bremanger
 • Frøya kyrkje

  Frøya kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på Frøyalandet i Bremanger kommune. Kyrkja, som har 400 sitjeplassar, vart vigsla 11. desember 1865 av prost Johan Carl Christie. Arkitekten var kunstmålar Anders Askevold frå Askvoll. Frøya kyrkje er soknekyrkje for Frøya sokn og hovudkyrkje i Bremanger prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Bremanger
 • Berle kyrkje

  Berle kyrkje er ei arbeidskyrkje i mur som står i bygda Berle i Bremanger kommune. Kyrkja, som har 210 sitjeplassar, vart vigsla 3. juli 1977 av biskop Thor With. Arkitekt Alf Apelseth frå Ørsta laga teikningane. I 1977 vart Berle eit kapelldistrikt i Rugsund sokn i Davik prestegjeld. I 1981 vart Berle overført til Bremanger sokn i Bremanger prestegjeld. 1. oktober 1999 vart Berle sokn oppretta. Berle kyrkje er soknekyrkje for Berle sokn i Bremanger prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Bremanger
 • Bremanger kyrkje

  Bremanger kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på Hauge, inst i Bremangerpollen i Bremanger kommune. Kyrkja, som har 400 sitjeplassar, vart vigsla 4. september 1914 av biskop Johan Willoch Erichsen. Entreprenør Anders Karlsen frå Eid laga teikningane. Bremanger kyrkje er soknekyrkje for Bremanger sokn i Bremanger prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Bremanger
 • Stavang kyrkje

  Stavang kyrkje er ei langkyrkje i teglstein som står på Stavang i Flora kommune. Kyrkja, som har 312 sitjeplassar, vart vigsla 16. juni 1957 av biskop Ragnvald Indrebø. Arkitekt Ole Halvorsen frå Bergen laga teikningane til kyrkja. Stavang kyrkje er soknekyrkje for Bru sokn i Kinn prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • Høyanger kyrkje

  Høyanger kyrkje er ei langkyrkje i betong som står på Sæbø i Høyanger tettstad. Kyrkja, som har 374 sitjeplassar, vart vigsla 11. september 1960 av biskop Ragnvald A. Indrebø. Arkitektane Arnstein Arneberg og Olav Platou laga teikningane til kyrkja. Høyanger kyrkje er frå 1. januar 1997 soknekyrkje for Høyanger sokn i Lavik prestegjeld, då vart Kyrkjebø sokn delt.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Høyanger
 • Nordsida kyrkje

  Nordsida kyrkje er ei arbeidskyrkje i betong som ligg på Roset på nordsida av Nordfjord i Stryn kommune. Kyrkja, som har 220 sitjeplassar, vart vigsla 9. desember 1973 av biskop Per Juvkam. Arkitekt Alf Apelseth frå Ørsta laga teikningane. Fram til 1967 var Nordsida ein del av Innvik sokn i Innvik prestegjeld, men vart då overført til Hornindal. Frå 1. januar 1981 vart Nordsida eige sokn i Hornindal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Randabygd kyrkje

  Randabygd kyrkje er ei langkyrkje i tre som står like oppom kaien i Randabygda. Kyrkja, som har 240 sitjeplassar, vart vigsla 29. august 1916 av biskop Peter Hognestad. Arkitekt Jens Sølvberg frå Bryggja i Nordfjord laga teikningane. Kyrkja hadde lenge berre status som kapell under Utvik sokn i Innvik prestegjeld og frå 1967 under Hornidal, men har sidan 1. januar 1981 vore soknekyrkje for Randabygd sokn i Hornindal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Utvik kyrkje

  Utvik kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i bygda Utvik i Stryn kommune. Kyrkja, som har 350 sitjeplassar, vart vigsla 29. november 1840. Ho er bygd etter arkitekt Hans Ditlev Franciscus Linstow sine typeteikningar. Utvik kyrkje er soknekyrkje for Utvik sokn i Innvik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Innvik kyrkje

  Innvik kyrkje er ei åttekanta kyrkje i tre som står i bygda Innvik i Stryn kommune. Kyrkja, som har 350 sitjeplassar, vart vigsla 28. juli 1824 av biskop Jacob Neumann. Byggmeister var Elling Olsen Waldboe. Innvik kyrkje er soknekyrkje i Innvik sokn i Innvik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Olden kyrkje

  Olden kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Brynestad i Stryn kommune. Kyrkja, som har 500 sitjeplassar, vart vigsla 19. desember 1934 av biskop Andreas Fleischer. Arkitekt Daniel J. Muri laga teikningane. Olden kyrkje er soknekyrkje for Olden sokn i Innvik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Nedstryn kyrkje

  Nedstryn kyrkje er ei langkyrkje i tre på garden Kyrkjeeide i Stryn kommune. Kyrkja, som har 400 sitjeplassar, vart vigsla 6. november 1859 av prost Wilhelm Frimann Koren. Kaptein Ludolph Rolfsen laga teikningane, basert på arkitekt Linstow sine typeteikningar. Nedstryn kyrkje er soknekyrkje for Nedstryn sokn i Stryn prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Oppstryn kyrkje

  Oppstryn kyrkje er ei langkyrkje i tre på garden Fosnes i Stryn kommune. Kyrkja, som har 300 sitjeplassar, vart vigsla 1. november 1863 av prost Wilhelm Frimann Koren. Kaptein Ludolph Rolfsen laga teikningane, basert på arkitekt Linstow sine typeteikningar. Oppstryn kyrkje er soknekyrkje for Oppstryn sokn i Stryn prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Farnes kyrkje

  Farnes kyrkje er ei arbeidskyrkje i raud teglstein og ligg på Farnes i Øvre Årdal. Kyrkja, som har om lag 700 sitjeplassar, vart vigsla 12. april 1970 av biskop Per Juvkam. Arkitektfirmaet Arnstein Arneberg ved Per Solemslie stod bak utforminga av kyrkja. Same året vart Årdal prestegjeld delt i sokna Nedre og Øvre Årdal. Farnes kyrkje er soknekyrkje for Øvre Årdal sokn.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Årdal
 • Årdal kyrkje

  Årdal kyrkje er ei langkyrkje i tre og ligg på Årdalstangen. Kyrkja, som har 400 sitjeplassar, vart vigsla den 19. desember 1867 av prost Lauritz Andreas Hald. Arkitekt var Christian Brodtkorp Christie. Årdal kyrkje var soknekyrkje for heile Årdal fram til 1970, då stod Farnes kyrkje ferdig. Årdal prestegjeld vart same året delt i Nedre Årdal sokn, med Årdal kyrkje som soknekyrkje, og Øvre Årdal sokn, med Farnes kyrkje som soknekyrkje.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Årdal
 • Heggjabygda kyrkje

  Heggjabygda kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på nordsida av Hornindalsvatnet. Kyrkja med 200 sitjeplassar, vart vigsla 21. oktober 1936 av biskop Andreas Fleischer. Arkitekt var Anders Karlsen frå Eid. Heggjabygda var eige sokn under Hornindal prestegjeld frå kyrkja stod ferdig og fram til 1. januar 1965. Då vart Heggjabygda overført til Eid og soknet vart nedlagt. Kyrkja har no status som kapell for Heggjabygda kapelldistrikt i Eid sokn i Eid prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Eid
 • Stårheim kyrkje

  Stårheim kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på det gamle hovdingsetet Stårheim i Nordfjord. Kyrkja, som har 340 sitjeplassar, vart vigsla 4. desember 1864 av prost Wilhelm Frimann Koren. Arkitekt Christian Henrik Grosch laga teikningane til kyrkja, som skal vera den tredje på staden. Kyrkja er soknekyrkje for Stårheim sokn i Eid prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Eid
 • Kjølsdalen kyrkje

  Kjølsdalen kyrkje er ei langkyrkje i tre. Kyrkja, som har 350 sitjeplassar, vart vigsla 13. september 1940 av biskop Andreas Fleischer. Kjølsdalen kyrkje er bygd etter gratis kopiar av riksarkitekt Crawfurd-Jensen sine teikningar til Hildrestrand kyrkje i Møre og Romsdal. Kyrkja er soknekyrkje for Kjølsdalen sokn, som i 1954 vart utskilt som eige sokn i Davik. I 1965 vart kyrkja overført til Eid prestegjeld i samband med kommunereguleringa.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Eid
 • Øn kyrkje

  Øn kyrkje er ei langkyrkje i tegl og betong som står i bygda Sørbøvåg ved Åfjorden. Kyrkja, som har 370 sitjeplassar, vart vigsla 15. juni 1958 av biskop Ragnvald Indrebø. Arkitekt Ole Halvorsen teikna kyrkja, som er den fjerde i rekkja. Øn kyrkje var soknekyrkje for Øn sokn i Hyllestad prestegjeld fram til 1. januar 2001, då vart dei tre sokna i Hyllestad slått saman til eitt.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Hyllestad
 • Eid kyrkje

  Eid kyrkje er ei langkyrkje i tre som ligg i enden av Eidsgata på Nordfjordeid. Kyrkja, som har 750 sitjeplassar, vart vigsla 29. oktober 1849 av biskop Peder C. H. Kjerschow. Arkitekten var handelsmann Claus Wiese frå Eid. Kyrkja erstatta ei korskyrkje i tre som vart riven i 1849, og er den femte kyrkja på staden. Eid kyrkje er soknekyrkje for Eid sokn og hovudkyrkje i Eid prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Eid
 • Holsen kyrkje

  Holsen kyrkje er ei langkyrkje i tre som ligg på Holsen i Førde kommune. Kyrkja, som har 200 sitjeplassar, vart vigsla 11. desember 1861 av prost Johan Christie. Arkitekt Jacob Wilhelm Nordan laga teikningane. Både Holsen kyrkje og Haukedalen kyrkje er soknekyrkjer i Holsen og Haukedalen sokn i Førde prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Førde
 • Haukedalen kyrkje

  Haukedalen kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på garden Gjerland i Haukedalen i Førde kommune. Kyrkja, som har 120 sitjeplassar, vart vigsla 8. juli av prost Christopher Johannes Hammer. Arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff laga teikningane. Både Haukedalen kyrkje og Holsen kyrkje er soknekyrkjer i Holsen og Haukedalen sokn i Førde prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Førde
 • Førde kyrkje

  Førde er ei langkyrkje i tre som ligg på garden Skei sin grunn i Førde sentrum. Kyrkja, som har 600 sitjeplassar, vart vigsla 1. oktober 1885 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef. Arkitekt Jacob Wilhelm Nordan laga teikningane. Førde kyrkje er soknekyrkje for Førde sokn og hovudkyrkje i Førde prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Førde
 • Ervik kyrkje

  Ervik kyrkje er er ei langkyrkje i mur som ligg i Ervika, langt ute på Stadtlandet i Selje kommune. Kyrkja, som har 150 sitjeplassar, vart vigsla 14. juni 1970 av biskop Per Juvkam. Arkitektane Arnstein Arneberg og Olav Platou laga teikningane. Frå 1. januar 1997 er Ervik eit eige sokn i Selje prestegjeld. Fram til dess hadde Ervik hatt status som kapell.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Selje
 • Hauge kyrkje

  Hauge kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i kommunesenteret Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Kyrkja, som har 500 sitjeplassar, vart vigsla 6. mai 1869 av biskop Peder Hersleb Graah Birkeland. Arkitekt Eilert Christian Brodtkorp Christie laga teikningane. Hauge kyrkje er soknekyrkje for Hauge sokn i Lærdal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Lærdal
 • Tønjum kyrkje

  Tønjum kyrkje er ei krosskyrkje i tre som står i grenda Tønjum i Lærdal kommune. Kyrkja, som har 175 sitjeplassar, vart vigsla 30. september 1832 av biskop Jacob Neumann. Kven som teikna kyrkja veit ein ikkje sikkert. Tønjum kyrkje er soknekyrkje for Tønjum sokn og hovudkyrkje i Lærdal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Lærdal
 • Borgund kyrkje

  Borgund kyrkje er ei langkyrkje i tre som står tett ved Borgund stavkyrkje på Borgund i Lærdal kommune. Kyrkja, som har 175 sitjeplassar, vart vigsla 28. august 1868 av sokneprest Henning Frimann Dahl. Arkitekt Eilert Christian Brodtkorp Christie laga teikningane. Borgund kyrkje er soknekyrkje for Borgund sokn i Lærdal prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Lærdal
 • Holmedal kyrkje

  Holmedal kyrkje er ei langkyrkje i tre som står i bygda Holmedal i Askvoll kommune. Kyrkja, som har 432 sitjeplassar, vart vigsla 24. november 1868 av biskop Peder Hersleb Graah Birkeland. Arkitekt Eilert Christian Brodtkorp Christie laga teikningane. Holmedal kyrkje er soknekyrkje for Holmedal sokn i Askvoll prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Askvoll
 • Olden gamle kyrkje

  Olden gamle kyrkje er ei krosskyrkje i tre på staden Sjøatunet i bygda Olden i Stryn kommune. Kyrkja, som har 250 sitjepalssar vart bygd i 1759. Byggmeister var Jon Langeland. Olden gamle kyrkje var soknekyrkje for Olden sokn i Innvik prestegjeld fram til den nye kyrkja i Olden vart vigsla i desember 1934.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Loen kyrkje

  Loen kyrkje er ei åttekanta trekyrkje som står på eit høgdedrag ovanfor bygda Loen. Kyrkja, som har 190 sitjeplassar, vart vigsla 9. september 1838 av prost Wilhelm Frimann Koren på biskop Neumann sine vegner. Byggmeister var Elling Waldboe, ingen arkitekt er nemnd. Loen kyrkje er soknekyrkje for Loen sokn i Stryn prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Vevring kyrkje

  Vevring kyrkje er ei langkyrkje i tre som ligg i bygda Vevring, langt ute på nordsida av Førdefjorden. Kyrkja, som har 225 sitjeplassar, vart vigsla den 16. september 1846 av prost Johan Grønn Lund. Artkitekt var same mann som teikna slottet i Oslo, Hans Ditlev Franciscus Linstow (1787-1851). Vevring kyrkje er soknekyrkje for Vevring sokn i Førde prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Naustdal
 • Naustdal kyrkje

  Naustdal kyrkje er ei langkyrkje i tre som ligg i Naustdal sentrum. Kyrkja, som har 650 sitjeplassar, vart vigsla 9. september 1891 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef. Arkitekt Adolf Schirmer (1850-1930) teikna kyrkja. Naustdal kyrkje er soknekyrkje for Naustdal sokn i Førde prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Naustdal
 • Helgheim kyrkje

  Helgheim kyrkje er ei langkyrkje i tre som ligg på garden Helgheim på nordsida av Jølstravatnet. Kyrkja, som har 500 sitjeplassar, vart vigsla 28. november 1877 av biskop Peter Hersleb Graah Birkeland. Arkitekt var Jacob Wilhelm Nordan (1842-1892). Helgheim kyrkje er soknekyrkje for Helgheim sokn i Jølster prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Jølster
 • Ålhus kyrkje

  Ålhus kyrkje vart bygd i 1795, på same tomta som ei stavkyrkje frå mellomalderen. Stavkyrkja var då i svært dårleg tilstand. Den nye Ålhus-kyrkja vart restaurert i 1868 og på ny i åra 1947-1951. I våpenhuset er det ei dør som seiest å vera frå borga til Hugleik Hugleikson.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Jølster
 • Fire kyrkjer på Systrond i mellomalderen

  Det var fire kyrkjer i Leikanger i mellomalderen. To av desse var truleg stavkyrkjer; Henjum og Hamre, medan to var steinkyrkjer; Njøs og Leikanger kyrkje. Kyrkjene var bygde før 1360.

 • Kyrkja på Rygg

  Rygg ligg like ovanfor Aurlandsvangen. Her ligg tomta etter ei stavkyrkje som truleg vart bygd kring år 1130. Området nærmast kyrkjetomta, mot vest og sør, var kyrkjegard i mange hundre år, fram til 1806.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Aurland
 • Bakka kyrkje

  Bakka kyrkje er ei langkyrkje i tre som ligg i grenda Bakka ved Nærøyfjorden. Kyrkja, som har 200 sitjeplassar og er teikna av arkitekt Christian Henrik Grosch, vart vigsla 11. mai 1859. Då vart Nærøy eit eige sokn i Aurland prestegjeld, skilt ut frå Underdal sokn. Nærøy sokn er det minste soknet i Sogn og Fjordane fylke og i Bjørgvin bispedøme med 104 medlemer i 1999. Eit vanleg år er det eitt eller to dåpsborn og det same talet konfirmantar.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Aurland
 • Undredal kyrkje

  Undredal kyrkje er ei stavkyrkje frå midten av 1100-talet. Kyrkja, som har 40 sitjeplassar, har sidan byrjinga av 1700-talet vore kledd med liggjande panel. Ho vert rekna for den minste i Norden. Undredal kyrkje er soknekyrkje for Undredal sokn som i 1999 talde 116 medlemer, det nest minste soknet i fylket og bispedømet.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Aurland
 • Flåm kyrkje

  Flåm kyrkje er ei langkyrkje i tre frå 1670. Kyrkja, som har 160 sitjeplassar, er bygd av byggmeister Magne Essen. Kyrkja erstatta ei kyrkje som vart riven i 1670. Dette var truleg ei stavkyrkje som stod om lag på same tufta som dagens kyrkje. Flåm kyrkje er i dag soknekyrkje for Flåm sokn i Aurland prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Aurland
 • Vangen kyrkje

  Vangen kyrkje er ei langkyrkje i stein som står på Aurlandsvangen. Kyrkja, som er i tidleg gotisk stil, er truleg bygd i to omgangar på 1200-talet. Kyrkja vart restaurert både i 1861-1862 og i 1926. Vangen kyrkje er soknekyrkje for Vangen sokn og hovudkyrkje i Aurland prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Aurland
 • Bø kyrkje og kyrkjegard

  Bø kyrkje, bygd i 1868, er den eldste av dei tre soknekyrkjene i Hyllestad. Ho er også den einaste som har stått på same tufta av alle dei tidlegare kyrkjene i prestegjeldet vi veit om.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Hyllestad
 • Hyllestad kyrkje og kyrkjegard

  Hyllestad hadde kyrkje og kyrkjegard frå mellomalderen liggjande på garden Hyllestad. Men i 1880 hadde desse hatt si tid, og Hyllestad sokn fekk ny kyrkje og kyrkjegard. Hundre år seinare grodde kommunale bygg og sentrumsfunksjonar opp kring den nye kyrkjestaden.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Hyllestad