Kulturhistorisk leksikon

Unionsoppløysing (56)

 • 1905 - Regjeringa Christian Michelsen - eit oversyn

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen er eit oversyn over regjeringa Michelsen som vart utnemnd tre gonger: av den norsk-svenske kronprinsregenten, av Stortinget og av den nye norske kongen.

 • 1905 - Den nye kongen og kongefamilien

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Den 18. november valde Stortinget prins Carl av Danmark til Norges konge. Denne artikkelen handlar om den nye kongen og kongefamilien.

 • 1905 - Luster kommune - gamle Jostedal kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Jostedal kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • 1905 - Luster kommune - gamle Hafslo kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om tida kring 1905 i Hafslo kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • 1905 - Eit 40-årsminne frå Florø

  Denne artikkelen er skriven av Wilhelm Kvalheim som i 1905 budde i Florø og var redaktør i Nordre Bergenhus Amtstidende. Artikkelen er ordrett attgjeven, men redigert med mellomtitlar, eit par innskot og eit tillegg om festen til slutt. I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om kva som skjedde i Florø i det hendingsrike året 1905.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • 1905 - "Då Noreg vann sitt fulle politiske sjølvstende".

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen om unionsoppløysinga stod i Firda Tidend ved 50-årsjubileet, 7. juni 1955. Artikkelen er ordrett attgjeven, men redigert med mellomtitlar og eit par innskot.

 • 1905 - Fossegrimen av Sigurd Eldegard - fyrste teaterstykket på nynorsk på Nationaltheatret

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Målrørsla var drivkraft i nasjonal vokster og arbeid for norsk sjølvstende. Denne artikkelen handlar om ei stor og viktig hending i framvoksteren av nynorsk - i 1905.

 • 1905 - Fråsegn frå vegplannemnd i fylket

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om den fyrste vegplannemnda i Sogn og Fjordane. Nemnda var ikkje berre oppteken av vegspørsmål.

 • 1905 - Unionsoppløysinga og fylkestinget i Sogn og Fjordane

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni 1905. Denne artikkelen handlar om fylkestinget si markering ved tre høve, - i året 1905, ved femtiårsjubileet i 1955 og ved hundreårsjubileet i 2005.

 • 1905 - Årdal kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Årdal kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Årdal
 • 1905 - Stryn kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Stryn kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • 1905 - Solund kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Solund.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Solund
 • 1905 - Vågsøy kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Vågsøy kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vågsøy
 • 1905 - Vik kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Vik kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • 1905 - Sogndal kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Sogndal.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Sogndal
 • 1905 - Selje kommune

  I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Selje. Artikkelen om Selje må lesast i samanheng med dei andre artiklane om 1905 som Fylkesarkivet har lagt ut.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Selje
 • 1905 - Luster kommune - gamle Luster kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i dåverande Luster (Lyster) kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • 1905 - Naustdal kommune

  I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Naustdal kommune

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Naustdal
 • 1905 - Lærdal kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Lærdal kommune.

 • 1905 - Jølster kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Jølster kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Jølster
 • 1905 - Høyanger kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Høyanger kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Høyanger
 • 1905 - Hyllestad kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Hyllestad.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Hyllestad
 • 1905 - Hornindal kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Hornindal.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Hornindal
 • 1905 - Gulen kommune

  I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Gulen kommune

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gulen
 • 1905 - Gloppen kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Gloppen.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gloppen
 • 1905 - Gaular kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Gaular kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gaular
 • 1905 - Førde kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om tida kring 1905 i Førde kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Førde
 • 1905 - Flora kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Flora kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • 1905 - Fjaler kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Fjaler.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Fjaler
 • 1905 - Eid kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Eid.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Eid
 • 1905 - Bremanger kommune

  I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Bremanger kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Bremanger
 • 1905 - Balestrand kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Balestrand kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • 1905 - Aurland kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Aurland kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Aurland
 • 1905 - Askvoll kommune

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Askvoll kommune.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Askvoll
 • 1905 - Fylkesbaatane

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om Nordre Bergenhus Amts dampskibe (Fylkesbaatane) og 1905. Christian Michelsen var direktør i åra 1896-1903, og amtsskipa frakta veljarane gratis til røystestadene 13. august 1905.

 • 1905 - Kyrkja si rolle - viktig møtestad og vallokale

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni 1905. Denne artikkelen handlar om kyrkja sin plass i året 1905.

 • 1905 - Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane. Sjå også eigne artiklar om kvar stortingsmann.

 • 1905 - Folketalsutvikling i Sogn og Fjordane dei siste 100 åra

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar folketalsutviklinga i Sogn og Fjordane frå 1900 til 2001.

 • 1905 - Glimt frå Amerika

  I 1905 vart Norge eit fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Den 13. august var det folkerøysting om oppløysing av unionen med Sverige. Berre nokre få røysta mot oppløysing. Den 12. og 13. november var det røysting for eller mot kongedøme. Vel 79 % røysta for kongedøme. Denne artikkelen gjev nokre glimt frå stemninga hjå norsk-amerikanarar i 1905.

 • 1905 - Musikklivet i Sogn og Fjordane

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen omhandlar musikklivet i Sogn og Fjordane kring 1905.

 • 1905 - Kroninga i 1906

  I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om kroninga av kong Haakon VII i 1906.

 • 1905 - Folkerøystinga 12. og 13. november

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om folkerøystinga 12. og 13. november.

 • 1905 - Karlstadforhandlingane

  I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om Karlstadforhandlingane hausten 1905.

 • 1905 - Kvinneunderskriftsaksjonen for unionsoppløysing

  I 1905 vart Norge ein fri og heilt sjølvstendig nasjon. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om korleis 280 000 kvinner fekk sagt eit rungande ja til unionsoppløysinga utan å ha stemmerett.

 • 1905 - Folkerøystinga 13. august

  I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om folkerøystinga 13. august.

 • 1905 - Korleis folkerøystingane vart administrerte

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om korleis dei to folkerøystingane i august og november vart administrert lokalt.

 • 1905 - Kven hadde røysterett?

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om kven som hadde røysterett og kven som kunne røyste ved stortingsval, folkerøystingar og kommuneval.

 • 1905 - 7. juni 1905

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om det historiske vedtaket.

 • 1905 - 17. mai 1905

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 17. mai i 1905.

 • 1905 - Konsulatsaka

  I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om konsulatsaka - årsaka til unionskrisa i 1905.

 • 1905 - Flaggsaka

  I 1905 vart Noreg eit fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om flaggsaka - vegen fram mot det reine, norske flagg. Kampen for eit eige norsk flagg er eit symbol på Noreg sin kamp for sjølvstende frå unionen med Sverige.

 • 1905 - Forsvaret

  I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om kva rolle forsvaret spelte i denne saka.

 • 1905 - Unionen gjennom nitti år

  I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen byrjar i 1814 og går inn i hendingane dette året då Noreg hadde tre kongar og gjekk frå unionen med Danmark til union med Sverige. Artikkelen handlar om kva styringsverk som gjaldt for den nye unionen. Den tek og føre seg store stridsspørsmålet; Noreg sin innverknad på utanriksstyret.

 • 1905 - datoliste

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne datolista omfattar unionspolitiske hendingar i året 1905.

 • 1905 - På leit etter informasjon om unionsoppløysinga

  I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om informasjon om hendingane i 1905. Fylkesarkivet har litt av kvart å by på, - og er alltid på utkikk etter meir.

 • 1905 - Om unionsoppløysinga i Norsk Barneblad

  I 1905 vart Noreg ein heilt sjølvstendig stat. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om Norsk Barneblad, og det Norsk Barneblad skreiv om unionsoppløysinga i 1905