Kulturhistorisk leksikon

Gravplass (16)

 • Privat gravstad på Sørevikane

  Ein av dei få private gravstadene i Sogn og Fjordane finn me på sørsida av Sognefjorden. Han ligg på garden Sørevik eller Søre Vikum i Høyanger kommune. Anders Hansen Sørevik fekk kongeleg løyve til å oppretta gravstad for seg og familien sin i 1914. Gravstaden er framleis i bruk.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Høyanger
 • Grotle gamle kyrkjegard

  I kulturminneåret 1997 kåra folket i Bremanger den gamle middelalder-kyrkjegarden på Grotle til kommunen sitt kulturminne. Grotlekyrkja vart riven i 1865 men kyrkjegarden var i bruk til 1902. Seinare har han lege meir eller mindre urørd.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Bremanger
 • Bygstad gamle kyrkjegard I

  På garden Bygstad ligg ein nedlagd kyrkjegard som har status som kulturminne frå mellomalderen.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gaular
 • Koleragravstader i Gulen

  På 1800-talet braut det ut to koleraepidemiar i Norge, i 1831 og 1848. Den fyrste nådde ikkje Vestlandet, men den andre herja stygt i Bergen og Sunnhordland. I Sogn og Fjordane døydde 14 menneske i Gulen. Dei vart gravlagde på særleg utpeika gravstader. Vel 150 år seinare er det framleis spor etter to av desse koleragravstadene.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gulen
 • Gravstaden Fredensborg

  Fredensborg ligg i ein vakker park attmed eit lite vatn ein halvtimes gonge frå Lillingstonheimen. Her hadde Landmark-slekta på Tysse sin private gravstad.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Fjaler
 • Kyrkjegarden i Ervik

  "Mange bleiv og får aldri kvile i vigsla jord. Og havet er utrøytteleg (..) ingen veit kven som vil falle havet i vald. Men like ved det frådande storhavet ligg gravstaden i Ervik og gøymer sine avlidne som i protest mot havbåra som bryt oppetter i vest." (Dagfred Berstad)

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Selje
 • Kyrkjegard på Lunde

  I samband med kristningsverket i mellomalderen vart det bygd ei rekke kyrkjer. Fleire av desse overlevde ikkje seinmellomalderen og øydetid etter Svartedauden 1349. Lundekyrkja var ei av desse.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gaular
 • Kyrkjegarden på Svanøy

  Kyrkjegarden på Svanøy ligg attmed hovudgarden. Dei eldste gravminna er frå 1800-talet. Ein steinkross med runeinnskrift kan ha vorte sett opp for kring tusen sidan. Seinare fylgde to kyrkjer, den siste vart riven i 1872. Staden er såleis både ein svært gamal kyrkjestad og kyrkjegard.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • Kyrkjegarden på Kråkenes

  Turen Raudeberg – Kråkenes fyr har fleire interessante reisemål på vegen ut. I området like før fyret finn vi eit kvernhusanlegg, landingsstad med naust, hamneanlegget til fyret og gravstaden til Kråkenesbygda. Folket her ute fekk sin eigen gravstad i 1933.

 • Eit eldre gravfelt og ei grav ved Frøya kyrkje

  Bremanger kommune har eit stykke kyrkjegard som er verd å ta vare på. Det ligg på sørsida av Frøya kyrkje og er ein del av kyrkjegarden rundt kyrkja. Årstala på gravminna viser at dette feltet var i bruk først på 1900-talet. Det spesielle er at den vesle teigen av kyrkjegarden ikkje er blitt jamna og planert.

 • Vetvik og kirkegården ved havet

  I 1968 var teologistudenten Arne Eltervaag på vitjing i Vetvik. Bygda hadde då vore fråflytta i 17 år. Staden gjore sterkt inntrykk. Etterpå skreiv han stykket "Vetvik, kirkegården ved havet" til kyrkjebladet i Bremanger og Davik. Artikkelen er her attgjeven med innesette mellomtitlar.

 • Kyrkjegarden i Aurdalen

  Fjellgarden Østerbø i Aurdalen fekk eigen kyrkjegard i 1858. Han var i bruk til 1911, då den siste vart gravlagd der. Men alt tidlegare gravla dei folk der oppe.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Aurland
 • Privat gravstad på Gravholmen i Holmøyane

  Den private gravstaden Landholmen eller Gravholmen i Holmøyane er ein av tre private gravstader i Sogn og Fjordane. Ola Marius H. Holmøy fekk kongeleg løyve i 1906 og gravstaden vart vigsla fire år seinare.

 • Bygstad gamle kyrkjegard II

  Kyrkja og kyrkjegarden i Bygstad ligg eit stykke frå kvarandre på Eide. Tidlegare låg kyrkja og kyrkjegarden på garden Bygstad. I 2008 er den gamle gravstaden og kyrkjetufta teke vare som kulturminne under namnet Bygstad gamle kyrkjegard.

 • Øn gravstad

  Gravplassen ligg på garden Øn, som har gitt soknet namn. Tidlegare kyrkjer i soknet har stått på same tufta som gravkapellet no står. Sjå elles under Øn kyrkje.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Hyllestad
 • Hyllestad gamle kyrkjegard

  I 1880 vart den gamle kyrkja på Hyllestad riven og seld. Gravplassen var for liten, og ny vart teken i bruk på nabogarden. Den gamle kyrkjegarden kom med åra i forfall, men vart så restaurert.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Hyllestad