Kulturhistorisk leksikon

Artikkel

 • Lavik kyrkje

  Lavik kyrkje er ei åttekanta kyrkje i tre som ligg i bygda Lavik i Høyanger kommune. Kyrkja, som har 380 sitjeplassar, vart vigsla 10. desember 1865 av prost Thomas Erichsen. Arkitekt Christian Henrik Grosch laga teikningane. Lavik kyrkje er soknekyrkje for Lavik sokn og hovudkyrkje i Lavik prestegjeld.

 • Florø Sjukehus

  Det første fylkeskommunale sjukehuset i Sogn og Fjordane stod ferdig i Florø i 1933. Det hadde sitt grunnlag i det gamle Raudekross-sjukehuset frå 1926, som igjen var grunnlagt på eit fiskarsjukehus frå 1865. Ein samla by har kjempa for å halde sjukehusdrifta oppe. Dermed har sjukehuset styrkt Florø sin identitet. I 1995 vart sjukehuset ei avdeling under Sentralsjukehuset i Førde.

 • Wiesehuset på Dombestein

  Garden Dombestein ligg på sørsida av Nordfjorden mellom Davik og Isane i Davik prestegjeld. Fornfunn syner at her har budd folk svært langt attende i tida. I 1850-åra vart garden gjort til eit sentrum i dåverande Davik kommune med både handel og gjestgiveri, post og dampskipsstoppestad. I våre dagar står Wiesehuset att og minner om kva posisjon Dombestein i si tid hadde.

 • Løland leir

  Vinteren 1941-42 var tyskarane i gang med å bygge ein ny brakkeleir i utmarka like sør for Løland bru, og i februar 1942 var ein tropp med infanteri-soldatar forlagt i leiren.

 • Ytrehornsnakken - og bautaen der

  Frå Ytrehornsnakken er det eit storfelt utsyn innover hornindalsbygda og nedover sjølve vatnet med grendene ikring. Denne fjelltoppen peika seg difor naturleg ut som veteplass då Håkon den gode skulle skipe eit nasjonalt varslingssystem på 900-talet.

 • Minne om drukningsulukke på Bremangerlandet

  I mars 1898 drukna to jenter i Dalevatnet på Bremangerlandet. Dei gjekk gjennom isen då dei var på veg ned til sjøen. Dei vart gravlagde på kyrkjegarden på ytre Grotle. I 2009 står det framleis gravminne på gravene deira.

 • Steinkrossen i Korssund

  Sogn og Fjordane har vel 15 steinkrossar frå tida då kristendomen vart innførd i Noreg. Det finst kring 60 i heile landet, dei fleste i Vest-Noreg. Somme stader har krossane skapt stadnamn, som til dømes Krosshaug i Rogaland, Krosshaug, Korsvika og Korssund i Sogn og Fjordane. Steinkrossen i Korssund ragar høgt, - på fleire måtar.

 • Mann poserer med hardingfele.

  Meisterspelemannen Jon Rosenlid

  Jon Rosenlid (1891-1974) var frå Fjelli i Nordfjord, men budde mesteparten av tida i Bergen. Han er kjend for drivande dansespel og for mange gode slåttekomposisjonar. Han var ein av dei første som tok i bruk hardingfela i Nordfjord.

 • Krigsminne på Gottraneset

  I 1942 måtte grunneigaren av Gottraneset flytte frå garden, og inn til Berle. Året etter flytta tyskarane kanonane sine frå Berle og ut i nye stillingar på Gottraneset.

 • Vegen langs fjorden mellom Naustdal og Eikefjord

  Riksvegen på strekninga Naustdal-Vevring-Stavang-Eikefjord kom til stykkevis og delt, og ikkje utan diskusjonar. Mellom Stavang og Vevring kom det veg i 1968. To år seinare var vegen ferdig til Naustdal. Men framleis var fleire grender veglause. Først i 1982 vart bygdene i Høydalsfjorden knytte saman med vegnettet.

 • Garden Hemri

  Garden Hemri ligg på vestsida av Nærøydalen kring 4 km frå Nærøyfjorden, men tunet og husa ligg på austsida av elva. Garden ligg fint til mellom fjellfoten og elva, men fjellsida mot vest er heller bratt og ulend. Det var tradisjonell drift på garden fram til 1970-åra. Etter den tid har brukaren drive med utleige av fiskerett og campinghytter.

 • Høyangertunnelen - Nord-Europas lengste vegtunnel i 1982

  I 1982 opna Høyangertunnelen, Nord-Europas lengste vegtunnel. Tunnelen erstatta ferjesambandet mellom Kongsnes og Nordeide. Opninga vart utført av kong Olav og var ei storhending.

 • Skipsankeret i Buvikja i Kalvåg

  Skipsanker på «utstilling» i Kalvåg

  «Du må vera meir enn vanleg interessert i detta ankeret, du -» Orda kom frå ein mann i Kalvåg. Han kom framom då me heldt på å ta mål. «Ja, eg har lurt på kva det er for slags anker, og spurt meg litt føre.»

 • Landskapsmålaren J.C. Dahl - statue i Bergen

  Landskapsmålaren J.C. Dahl er ein stad er omtala som "vor nationale malerkunsts fader". Dahl "høyrer til" Sogn og Fjordane på fleire måtar. Foreldra hans var frå Gulen, han gjorde fleire reiser i fylket og hadde opphald på garden Ytre Kroken i Luster. Godt kjende målarstykke med motiv frå Sogn og Fjordane er "Fra Fortundalen", "Fra Ytre Kroken" og "Vinter ved Sognefjorden". I 1902 vart det avduka ei statue av Dahl i Bergen.

 • Sunnfjord folkehøgskule - minnestein over skulestyrar

  På framsida (eller baksida) av den eldste bygningen på Sunnfjord Folkehøgskule står det ein bautastein. Steinen vart reist i 1933 til minne om Rasmus Øvrelid, skulestyrar på Sunnfjord ungdomsskule i åra 1903 - 1916.

test