Kulturhistorisk leksikon

Kvinnestemmer.net (2013 - )

Prosjektet “Kvinnestemmer frå Sogn og Fjordane” var eit samarbeid mellom Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Musea i Sogn og Fjordane og kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Forfattarar var blant anna Anna Jorunn Avdem frå De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum, Kjerstin Risnes og Marit Anita Skrede frå Fylkesarkivet og Sigrun Espe frå kulturavdelinga. Desse jobba med å velje ut og presentere 26 kvinner – ei frå kvar kommune i fylket. Gruppa har hatt god hjelp frå andre tilsette hjå Fylkesarkivet og frå Sunnfjord Museum, Nordfjord Museum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Kystmuseet. Prosjektet enda i ei vandre- og jubileumsutstilling.