Kulturhistorisk leksikon

Forsamlingshus (8)

 • Ungdomshuset Valhall

  Ungdomshuset i Høyanger, Valhall, er landskjend for sitt karakteristiske nasjonalromantiske interiør. Huset vart vigsla i februar 1922, og har fram til i dag vore ein viktig samlingsstad for bygdefolket.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Høyanger
 • Det gamle ungdomshuset på Hardbakke

  Etter år på vandring mellom skulehus, privathus og prestelåve var det ufatteleg stort for Hardbakke ungdomslag å flytte inn i eige hus i 1933. Ungdomshuset vart ein nyttig og kjær samlingsstad for Solund-samfunnet i dei nær 35 åra fram til brannen la det øyde.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Solund
 • Vikjahalli - ungdomshuset i Vik

  Vikjahalli vart bygd i 1910 og teken i bruk i januar 1911. Ungdomshuset er eit av dei største ungdomshusa i fylket, med 600-700 sitjeplassar.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Kulturhuset Gamlebanken

  Nordfjords Sparebank stod det med store bokstavar over inngangsdøra på huset i Eidsgata der det nå står Kulturhuset Gamlebanken. Huset vart teke i bruk hausten 1881, og var banklokale i over 80 år. I 2006 går folk til det gamle bankhuset for å sjå kunst og vera med på kulturarrangement. Gamlebanken har vore kulturhus sidan 1998. Denne artikkelen handlar mest om historia til bygningen.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Eid
 • Førdehuset

  Førdehuset representerte eit pionertiltak i norsk kulturliv då det vart opna i 1976. Her er det ei rekkje kulturelle tilbod og aktivitetar. Eit større idrettsanlegg er knytt til bygget.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Førde
 • Ungdomshuset Rimskjold på Vindhella

  Staden Vindhella er stoppestad for mange turistar. Her står eit hus med veghistorisk utstilling. Her er oppsett ein minnestein om første bilturisten i dalen og her er dei nedre endepunkta for dei eldgamle vegane Vindhellavegen og Sverrestien. På andre sida av elva syner spor etter ei røyrgate. Men kva slags hus er det?

 • Viking - Førde si gamle storstove

  I eit omskifteleg bysentrum er huset Viking ein av bygningane som har halde stand i opphavleg form, frå 1927. Huset rommar framleis Førde Ungdomslag. Men Viking hadde ein heilt annan posisjon i Førde før og etter krigen 1940-1945. Det var ungdomshus og kulturhus, her var kino. auksjonar, varemesser og utstillingar. Huset har og ei krigshistorie.

 • Vonheim - eit viktig kulturhus

  Ungdomshuset Vonheim i Sørbøvåg har tent bygda i mange samanhengar sidan bygget stod ferdig i 1933. Våren 2000 skifte ungdomslaget namn til Øen Grendelag for å få ei breiare kontaktflate med bygda. Laget har planar om ei omfattande modernisering av bygdekulturhuset Vonheim.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Hyllestad