Kulturhistorisk leksikon

Billag (5)

 • Firda Billag

  Firda Billag er det største rutebilselskapet i Sogn og Fjordane, og er eigd av 13 kommunar, med hovudsete i Førde. Billaget transporterer dagleg meir enn 6100 passasjerar, både innanfor og utanfor fylket, og står for ein stor og variert varetransport.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Førde
 • Nordfjord og Sunnmøre Billag

  Skipinga av dei mange billaga rundt 1910-1920 kom på grunn av den aukande turiststraumen frå 1890-åra. Det var også turistnæringa som sto bak skipinga av Nordfjord og Søndmøre Automobilselskap i 1914. Kommunane som sto bak var Stryn, Innvik, Eid, Hornindal og Sunnylven.

 • Vadheim - Sandane: Frå hesteskyss til rutebiltransport

  Då bilen kom tidleg på 1900-talet, var det stor skepsis til "automobilkøyring" i heile fylket. Dei fleste kommunane nekta bilkøyring grunna for dårlege veger. Trass i motførestillingane vart det i 1911 for første gong gitt løyve til rutekøyring mellom Vadheim og Sandane. Den 5. juni 1913 køyrde det nyskipa selskapet, A/S Fjordenes Automobilselskap, sin første tur.

 • Indre Sogn Automobilselskap

  I 1916 vart det første ruteselskapet skipa for rutekøyring i kommunane Sogndal, Hafslo, Luster og Jostedalen. I byrjinga var bilrutene mynta på turistar. Framleis var hest og kjerre det daglege transportmidlet for folk flest. Rutekøyring var inga lett oppgåve på smale kjerrevegar, teleløysing om våren og ubrøytte vegar om vinteren. Det tok tid før "bussen" vart eit reelt tilbod i lokalsamfunna.

 • Fjord1 Sogn Billag - historie i arkiv og bøker

  Den 2. februar 2011 runda Fjord1 Sogn Billag 75 år. ” Ein vital 75 åring”, uttalte konsernsjef i Fjord1-konsernet, Leif Øverland. Den ”historiske tyngda og erfaringa til selskapet er bygd på innsatsen til kvar enkelt medarbeidar opp gjennom åra – og er noko vi kan vere verkeleg stolte av”, sa konsernsjefen. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har oppbevart Sogn Billag-historie i det eldste arkivet til billaget.