Kulturhistorisk leksikon

Dyr (3)

 • Kystgeita i Selje

  Kystgeita er ein utryddingstrua geitestamme som det enno finst att nokre få flokkar av på Stadlandet i Selje kommune. I 2001 var det omlag 150 avlshodyr her. I tillegg går det eit mindre tal kytstgeiter på øyane Skorpa og Sandsøy i Møre og Romsdal. I Selje er det også kystgeitebønder som enno driv med kystgeitehald i ubroten tradisjon.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Selje
 • Svartrev på frammarsj

  Vinteren 2003 såg Bjarne Huseklepp to svarte revar med ei vekes mellomrom nær krysset på vegen mellom Vårdal og Guddal i Fjaler. Våren 2004 hadde avisa Firda oppslag med overskrifta: "Svartreven på frammarsj i Sogn og Fjordane". Hausten 2007 gjekk ein svartrev seg fast i ein silo i Sværefjorden.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Underdalsgeiter på vårbeite langs fjorden

  Geitene i Undredal er heldige geiter. Dei slepp vera innomhus meir enn ca 5-6 månader i året. Allereie i månadsskifte april-mai får dei første koma ut på friskt vårbeite. Det første beitet er langs fjorden der maten kjem tidleg. Seinare ber det til støls.