Kulturhistorisk leksikon

Kraftoverføring (3)

 • MS«Vestkraft» - på oppdrag i Esefjorden 1963

  Ein dag i oktober 1963 kunne folk sjå ein farkost i Esefjorden ingen hadde sett maken til, i alle høve ikkje i Esefjorden: ein tidlegare militær landgangsbåt, no eit spesialfartøy for kraftlinebyggjing. Båten heitte «Vestkraft» og tilhøyrde då Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE). Ved hjelp av «Vestkraft» kom det første kraftspennet over Esefjorden på plass. Arbeidet tok 9 dagar. Avisa Sogn og Fjordane hadde førstsideoppslag om hendinga.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Gåsemyr transformatorkiosk på Sandane

  Gåsemyrkiosken, ein transformatorstasjon frå 1918, står i bakken bak Sandane hotell, tidlegare Firdaheimen. Bygningen er - sett frå avstand - både firkanta og grå. Men går ein nærare, vil ein sjå at huset har kvalitetar og detaljar som ein ikkje oppdagar med ein gong.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gloppen
 • "Verdens lengste kraftledningsspenn"

  Sognefjordspennet er namnet på fire høgspentkablar som kryssar Sognefjorden like aust for Hermansverk. I låg kveldssol er dei svære kabelbogane godt synlege. På begge sidene lyser markeringslys når det er mørkt, og det står varselsflakar rett under spennet på kvar side av fjorden. I mange år var Sognefjordspennet til Sognekraft A/S det lengste i verda.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik