Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 14. januar 2004

Sist oppdatert 04. juni 2019

Kategori

Kommune

Språk

Rå-data

Krigsgrav på Stadlandet - Reidar DrageDen 15. april 1946 tok det fyr i dekkslasta på ein motorbåt lasta med tysk ammunisjon på veg til ein dumpingsplass i Nordfjord. Folka hoppa i sjøen og alle med unntak av ein vart berga av båtar som kom til. Reidar Drage frå Stadlandet vart gravlagd ved Leikanger kyrkje 20. april 1946.

Krigsgrav - Reidar Drage (1924-1946)

Krigsgrav - Reidar Drage (1924-1946)

Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Datering: 2010

Fotograf: Hermund Kleppa

Biografi i Våre falne

"DRAGE, REIDAR JONN, gårdsarbeider, Selje. Født 21. september 1924 i Selje, s. av Reinhardt Drage, f. 1882, og Oline f. Tungevåg, f. 1882, begge i Selje. Ble etter frigjøringen innkalt til militærtjeneste i Kystartilleriet, og omkom 15. april 1946 ved en eksplosjon under arbeid med å senke tysk ammunisjon ved Tangane i Rugsund. Gravlagt ved Leikanger kirke, Stad."

Krigshending etter krigen

Etter krigen vart store mengder tysk ammunisjon og sprengstoff samla og fjerna ved søkkjing i sjøen. Det skjedde uhell fleire stader i landet. Den fælaste ulukka i Sogn og Fjordane var då ein lektar gjekk i lufta på Brufjorden 1. september 1945 og alle 19 om bord omkom.

Måndag 16. april 1946 var motorbåten som frakta ammunisjon frå det tyske festningsanlegget Tangane på Rugsundøya på veg med last til dumpingplassen i Nordfjord. Ved Rugsund, der brua nå går over sundet, tok det fyr i fleire hundre kilo krut som var lasta på dekk. Ei voldsom eldsøyle stod i veret. Mannskapet greidde å hiva nokre kassar med granatar på sjøen, men då elden greip om seg, var det berre ein ting å gjera, å hoppa i sjøen. Bergingsmannskap som kom til fann 12 i live, medan den siste, Reidar Drage, var borte. Dei sette i gang med sokning og fann han kort tid etter. Han var ikkje skadd av brannen. Han hadde berre ikkje greidd å halda seg oppe til berginga nådde fram.

Reidar Drage vart eit offer ved ei krigshending eitt år etter at krigen var slutt.

Grava

Grava til Reidar Drage er særskilt freda som krigsgrav. På gravsteinen står skrive:

Farvel kjære Reidar

Reidar R. Drage

[teikn for fødd] 21-9 1924

[teikn for død] 15-4 1946

Takk for alt

kjelder:

Fjordenes Tidende. 17.04, 29.04.1946. Måløy.
Våre falne. 1948. Oslo. Berge, Kjell-Ragnar:Fronten er kysten!(..) Oversyn over tyske festningsverk i Sogn og Fjordane 1940-1945. Eige forlag.1995.
Informasjon frå:
Selje kyrkjelege fellesråd, ved kyrkjeverje Helge Borgund.
Jon G. Årsheim, Selje.

PERMANENT IDENTIFIKATOR