Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Omtalt

Publisert: 18. april 2017

Sist oppdatert 28. mai 2019

Kategori

Kommune

Rå-data

Anders SagenSpelemannen Anders Sagen (1829-1922) er ei viktig kjelde for hardingfelespelet i Sogn, og musikken hans er framleis i bruk blant dagens utøvarar.

Anders Sagen (1829-1922)

Anders Sagen (1829-1922)

Eigar: UBB BS

Fotograf: Arne Bjørndal


Anders Sagen (1829-1922) var fødd på Berge (no Høyanger), men busette seg seinare på Sagi i Kvamsøy (Balestrand). Han tok til å spele i 11-årsalderen, og at han spelte i nærmare 100 bryllaup vitnar om at han var ein svært populær spelemann i si samtid. Mellom læremeistrane finn vi Rognald Berge (1797-1885) og Jens Fresvik (1817-1886), også kjend som Jens Høgheim og «Skrangle-Jens». Sistnemde var ein kjend spelemannsskikkelse som lærde vekk spel til ei rekkje spelemenn i Sogn.

For nærmare 100 år sidan var folkemusikksamlaren Arne Bjørndal på vitjing hjå spelemannen Anders Sagen i Sogn. Besøka i 1916 og 1917 resulterte i 21 notenedskrifter som i dag er å finne i arkivet etter Bjørndal. Slåttane som er transkribert etter Sagen viser at han hadde eit repertoar på fleire ulike felestille, og det er fleire utøvarar som har teke i bruk desse slåttane. 

Sjå geometrisk posisjon på detaljert-kart hos Fylkesatlas eller på 3D-kart hos Google Maps ved å klikke på 3D-knappen nedst i høgre hjørne på Google-kartet.

kjelder:

PERMANENT IDENTIFIKATOR