Kulturhistorisk leksikon

Park (1)

  • Parken i Høyanger

    Bustadområdet Parken i Høyanger vart oppført i industristaden sin barndom. Området har den engelske hagebyen som førebilete, og er i dag freda på grunn av sin store kulturhistoriske verdi.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Høyanger