Kulturhistorisk leksikon

Ekserserplass (1)

  • Ekserserplassen Viksmoen

    I Vik var det ekserserplass frå 1726 til 1898, i 172 år. I 1898 vart Viksmoen lagt ned, og ny ekserserplass vart Bømoen på Voss.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Vik