Kulturhistorisk leksikon

Elv (2)

  • Kyrelvi i Vik

    Kyrelvi er namnet på elva som renn nedover fjellsida like før ein kjem til Vik frå Vangsnes. Elva kastar seg utfor den bratte fjellsida og kan haust og vår vera svært stor, men om sommaren så å seia utan vassføring. Ved Kyrelvi har det vore eit sagbruk.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Vik
  • Jølstra, Anga og Halbrendselva

    Desse tre elvane prydar Førdebygda, men kva tyder namna? Til Halbrendselva høyrer og elva Hundsrasta, som ligg i den "bymarka" Førde har fått seg bak Hafstadfjellet. Ingen av dei nemnde elvane har spikra forklaringar, men det er råd å tolke dei eller kaste lys over kva namna fortel.