Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 07. juli 1999

Sist oppdatert 15. juli 2021

Kategori

Kommune

Språk

Rå-data

Spennande historie i nedlagt skulestoveDet nedlagde skulehuset i Holevik ved Staveneset har vorte innreidd til museum med hovudsakleg andre verdskrigen som tema.

Minneplate over to norske flygarar som omkom i eit Mosquito-fly som vart skote ned over Staveneset i juni 1943.

Minneplate over to norske flygarar som omkom i eit Mosquito-fly som vart skote ned over Staveneset i juni 1943.

Eigar: Gaute Losnegård.

Datering: 2000.

Fotograf: Gaute Losnegård.

Eit område fullt av krigsminne

På Staveneset bur i 2001 Olav Saltskår, son til Chester og Petrine Saltskår som under andre verdskrigen husa spionar her, og som i 1942 rømde over til Skottland med flybåt. Saltskår har samla mykje historisk materiale, særleg frå andre verdskrigen. På veg frå Staveneset til Holevika er minneplater sett opp til minne om engelske og norske flygarar som omkom i 1943.

Bilete av Olav Saltskår.

Verdskrig og kystkultur

Ved vegs ende i Holevika står den gamle skulen som vart nedlagt i 1956 då krinsen vart slått saman med Stubseid krins. I 2000 står alle pultane framleis og minner om ei tid då det budde mykje meir folk her, og Saltskår er omvisar i ei samling som ikkje berre inneheld krigsminne, men som også gjev eit innblikk i ein kystkultur som held på å døy ut. Skulen er eigd av Kystmuseet i Florø.

Her står gjenstandar som gamle oppfyringsmaskiner, deler frå havarerte fly inkludert ei vengje, aggregatet til radiosendaren som agentane på Staveneset brukte, samt gamle radioar og eit hakekorsflagg. Veggene er dekorerte med sjøkart og plansjar med avisutklipp og anna stoff som fortel om hendingane her ute under krigen.

Sjå geometrisk posisjon på detaljert-kart hos Fylkesatlas eller på 3D-kart hos Google Maps ved å klikke på 3D-knappen nedst i høgre hjørne på Google-kartet.

kjelder:

Bakke, Else: Stavenes høsten 1942. I: Sogehefte for Askvoll nr. 11. Askvoll 1998.
Haga, Arnfinn: Kystens partisaner. Oslo 1980. Losnegård, Gaute: Spennande historie på Staveneset. I: Sogehefte for Askvoll nr. 13. Askvoll 2000.
Losnegård, Gaute og Rolf, og Rivedal, Henning: Dalsfjordboka. Leikanger 1999.
. Lutentun, John: Overfarten til Shetland med m/b Solrenning hausten 1941. I: Sogehefte for Askvoll nr. 11. Askvoll 1998.
Saltskår, Olav Johan: Stavenes i Sunnfjord: For Secret Intelligence Service. I: Sogehefte for Askvoll nr. 10. Askvoll 1997.

PERMANENT IDENTIFIKATOR