Kulturhistorisk leksikon

Skog (1)

  • Olderskog med knuldrar

    I Hyllestad veks det mykje older. Somme stader er det fullt med utvekstar oppetter stomnane og utover greinene. Lokalt vert desse utvekstene kalla "knuldrar" og kan gi materialar til ulike trearbeid.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Hyllestad