Kulturhistorisk leksikon

Bre (1)

  • Om Bøyabreen

    Jostedalsbreen har vel tjue brearmar som strekkjer seg nedover i dalføre. Bøyabreen i Fjærland er den flest folk ser; frå bilvindauga i full fart på veg mot Fjærlands-tunellen eller som attraksjon og reisemål. Breen er delt i to; ein liten del ligg heilt nede i dalbotn. Det står litt om Bøyabreen fleire stader; i bøker og aviser, i arkiv og på nett. Denne artikkelen presenterer noko om Bøyabreen frå fleire kjelder.