Kulturhistorisk leksikon

Lastebil (1)

  • Den første brøytebilen på Hemsedalsfjellet

    Før brøytebilen kom var høgfjellsovergangane stort sett stengde for bilkøyring om vinteren. Etter at bilrutene byrja å komma i Lærdalsområdet, vart det meir og meir aktuelt å brøyta vegane om vinteren, slik at sambandet til austlandet vart oppretthalde også vinters tid. Frå 1932 og i mange år, tente traktorbilen Eddie som vegopnar på Hemsedalsfjellet. Eddie var den første brøytebilen som vart sett inn på høgfjellsvegane i Sogn og Fjordane.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Lærdal