Kulturhistorisk leksikon

Informasjonssenter (1)

  • Island - Landnåmsenteret på Borgarnes og Egil Skallagrimsson

    På vidaregåande skule lærde du om Egil Skallagrimsson og de las gjerne Egil-soga. Kva hugsar du att av dette? At Egil reknast som den største skalden i heidensk tid med meisterstykke som Hofuðlausn og Sonatorrek (Sonetapet)? At han var den første til å nytta enderim i eit norrønt kvad? At Egil Skallagrimsson var ein stor skald (diktar) men elles eit råskinn? At vikingane drap kvarandre, drakk for mykje øl og spydde både ute og inne?