Kulturhistorisk leksikon

Sportsanlegg (1)

  • Med Kongsberg-knekk i Ormhaugbakken

    - Det var vel helst den stilen som blei kalla Kongsberg-knekk det gjekk på, fortalde Gunnar Jan Gjerland då han i 2008 var med og synte kvar haukedølene hoppa på ski i mange år. Veteranen Jon Roald Frøysland var og med.