Kulturhistorisk leksikon

Jarnbane (1)

  • Flåmsbana - bygd 1923-1940

    10. juli 1908 vedtok Stortinget å byggja ei jernbaneline mellom Myrdal og Flåm. Arbeidet starta ikkje opp før i 1923, og først i 1946 var bana heilt ferdig. Mange var med på det svært vanskelege arbeidet med å bygga Noregs brattaste jernbane - i eit svært vanskeleg terreng. På ei strekning på 20 km er det 20 tunnelar. Totalt vart det i perioden 1924-49 utført 6.165.350 timeverk. I nær 20 år var Flåmsdalen ein arbeidsplass for fleire hundre menneske.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Aurland