Kulturhistorisk leksikon

Demning (1)

  • Muravassdemninga på Vikafjellet

    I Endredalen på Vikafjellet er det bygd ei kjempedemning av stein. Denne demninga vart bygd under kraftutbygginga på Vikafjellet i åra 1962-73. I daglegtale er namnet Endredalsdemninga nytta, men rett namn er Muravassdemninga.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Vik