Kulturhistorisk leksikon

Turisme (2)

  • Turistskyss i Fjærland

    Mot slutten av 1800-talet vart turisme ei viktig inntektskjelde mange stader i fylket. Fjærland var mykje besøkt av turistar som ville sjå breane. Dit måtte dei skyssast med hest og kjerre. Det skapte grunnlaget for eit organisert skyssopplegg og betre vegar. Fjærland fekk sitt første skysslag i 1889.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Sogndal
  • Henrik Ibsen på samlarferd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre 1862

    Sommaren 1862 drog diktaren Henrik Ibsen på ei omfattande samlarferd gjennom Oppland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Målet hans var ”at samle og optegne, hvad der af folkeviser samt af ældre og yngre sagn endnu maatte være at forefinde.” Vi skal i denne artikkelen sjå litt meir på kva Henrik Ibsen opplevde på ferda si gjennom Sogn og Fjordane.