Kulturhistorisk leksikon

Oddvar Stegegjerdet (1940 - 1984)