Kulturhistorisk leksikon

Lars Stølen (1923 - 2008)