Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert: 24. april 2022

Sist oppdatert 08. mai 2022

Rå-data

Fire registrerte meteoritt-funn i Sogn og FjordaneI åra 1848 - 2012 blei det registrert 16 meteorittfunn i Norge. Fire av funna var i Sogn og Fjordane.

Leikanger-meteoritten halden i hand, fotografert på Naturhistorisk museum, 1978. Henta frå avisa Sogn og Fjordane, 1978.

Leikanger-meteoritten halden i hand, fotografert på Naturhistorisk museum, 1978. Henta frå avisa Sogn og Fjordane, 1978.

1898, 24. januar. Nr. 4 Mjelleim-meteoritten

Funnstad: På garden Mjelleim øvst i Ådalen, Hyen, Gloppen kommune, Nordfjord.

"100 gram. stein H, falt 24.januar 1898, i Ådalen, Sogn og Fjordane. Det var to gutter som hørte et smell og susing i luften og en stein falt ned i snøen like ved etter å ha truffet et tre. Den ene guten plukket opp en liten sort stein med med tilnærmet kroppstemperatur."

Fleire aviser hadde notis om hendinga, mellom anna avisa Nordfjord, 04.03.1898:

En Sten, af Størrelse som et Æg, faldt ned paa Gaarden Mjellem i Hyen. "Susen" af samme hørtes i Ommedal, Gjengedal og Rønneklev. Den slog af flere Grener af Træer ved Faldet og var aldeles varm, da den blev tagen op af Jorden. Kirkesanger Ommedal har sendt den til Kristiania.

1978, 22. juli. Nr.11 Leikanger-meteoritten

Funnstad: I fjellområdet nord i dåverande Leikanger kommune, ved Myrdalsbreen, ein arm av Voggebreen.

"1,5 kg kondritt, L6, ble funnet 22. juli på Myrdalsbreen i Sogn og Fjordane fylke. Det var ekteparet Liv og Knut Eldholm som på en tur i høyfjellet nord for Leikanger ved Sognefjorden fant meteoritten i 1400 hundre meters høyde på en lys overflate ved foten av Myrdalsbreen. Mønsteret i smelteskorpen på steinen tyder på at steinen har dreiet seg flere ganger i det den passerte atmosfæren. Denne meteoritten ble funnet grunnet avsmelting av breen. Den ble donert av ekteparet til Naturhistorisk Museum i Oslo."

På denne tida kom det ut to aviser på Leikanger; Sogningen-Sogns Avis og Sogn og Fjordane. Begge hadde oppslag om funnet i slutten av august. Meteoritten hadde då vore til vitskapleg gransking, og begge oppslaga byggjer på informasjon frå Naturhistorisk museum ved konservator Johannes A. Dons (sjå kjeldetilvisingar). Ingress i Sogn og Fjordane:

Meteorstein funnen i Leikanger-fjella. Ved foten av Myrdalsbreen, ein arm av Voggebreen, i fjellet innover frå Leikanger, fann Knut Eldholm, laurdag 22. juli ein stein som han meinte måtte vera ein meteorstein. Han sende steinen til Mineralogisk-Geologisk Museum ved Universitetet i Oslo, og styraren ved museet, Johannes A. Dons, seier i samtale med Sogn og Fjordane at dei undersøkingar som til no er gjorde av steinen, gjer at dei temmeleg sikkert kan seia det er ein meteorstein.

1992, 4. juli. Nr. 12. Viksdal-meteoritten

 Funnstad: i fjellområde ved fjellet Svarteknibba, vest frå garden Hatlestad, Viksdalen, dåverande Gaular kommune, Sunnfjord.

"470 gram. Dette er den eneste akondritten i Norge, og den er en eucritt. Den ble funnet av Steffan og Oddmund Hatlestad den 4. juli 1992 ved Svartenibba, Viksdalen, Sogn og Fjordane fylke. Denne meteoritten ble også donert av finneren til Naturhistorisk museum.

Det ser ikkje ut til at noko avis i Sogn og Fjordane melde om meteorittfunnet ved Svartenibba (Norgeskart.no: Svarteknibba) i Viksdalen. Dagbladet (Oslo) hadde oppslag  28. august, og Gula Tidend (Bergen) 2. september. Meteoritten hadde då vore til vitskapleg garnsking ved  Naturhistorisk museum. 

2001, 7. oktober. Nr. 13 Svartekari-meteoritten

Funnstad: På fjelldrag sør frå garden Mardal ved fjellet Svartekari, Gloppen kommune, Nordfjord.

"715 gram, kondritt H5, ble funnet av Jan Erik Mardal på rypejakt 6. oktober 2001 ved Sandane, Gloppen i Sogn og Fjordane fylke. Finneren sa at den skilte seg ut blant de grå steinene i området, samt at den var mye tyngre. Det er ennå uklart om den kan være fra samme meteorittfall som Mjelleim."

Fleire aviser både i og utanfor Sogn og Fjordane omtalar funnet av meteoritt på Svartekari-fjellet. Dessutan har sogebladet Ljøren 2006, Gloppen kommune, artikkel om dei to meteorittfunna i Gloppen; Viksdalen 1898 og Svartekari-fjellet 2001. (sjå tilvising). Forfattaren, Magnar Heimset, hadde snakka med folk på Mjelleim i Hyen og finnaren av Svartekari-meteoritten, Jan Erik Mardal. Mardal fortel mellom anna om då han oppdaga meteoritten:

"Meteoritten låg godt synleg på berrmark [snaufjell] i om lag 1200 m høgde på ein stad som stort sett er dekt av snø og is. Denne hausten var snøfonna borte, og steinen låg pent "anretta" heilt oppå marka [berget], og han skilde seg godt ut frå dei andre steinane. Dei var lyse og reine og bar tydeleg preg av å ha lege lenge under snøen, medan min stein var nesten svart med nokre rustflekker."

Namn

Meteorittar får offisielt namn etter funnstad; geografisk namn pluss -meteoritten., t.d. Leikanger-meteoritten. Det geografiske namnet varierer i utstrekning. Leikanger er namnet på eit større område, til 2020 ein heil kommune. Mjelleim er namnet på eit mindre område, ein gard.

"Meteoritten" var gråstein"

Våren 1979 var det stort "meteoritt"-oppstyr i Sunnfjord etter at ein turgåar 4. mars hadde oppdaga ei stort hol i isen på Svanevatnet i Nordalsfjorden. Kva var foklaringa? Var holet laga av ein nedfallen kjempe-meteoritt? Avisene brukte etter kvart store overskrifter. Florø froskemannsklubb hjelpte til med alt dei hadde av tilgjengeleg utstyr, og dei første meldingane var lovande; "stein glatt som glas" fire meter under holet. NRK-TV med Dagsrevyen kom på staden. Fylkeskultursjefen uttalte seg om plassering; på museum i Sogn og Fjordane! Professor kom reisande frå Oslo. - I slutten av april kom svaret; ein gedigen nedtur: Steinen under holet var ein ekte moder-jord-stein, ein gråstein.

kjelder:

Heimset, Magnar: Meteorittmetropolen Gloppen. I Ljøren. 2006.


Mardal, Jan Erik: Eg fann! Eg fann! I Årbok for Nordfjord 2009.


Dons, Johannes A: Norges 11. meteoritt. Leikanger-meteoritten. I Naturen. 1980.


 Dons, Johannes A: Norges 11. meteoritt. Leikanger-meteoritten. I Naturen. 1980.


Avisa Sogn og Fjordane, 25.08.1978

PERMANENT IDENTIFIKATOR