Kulturhistorisk leksikon

Båtfeste (1)

  • Gamle båtfeste i Kvamsøysundet

    Langs kysten og inne i fjordane finst det eit eige slag gamle båtfeste. Me finn dei der det frå naturen si side låg godt til rette for mindre seglfartøy å lasta, lossa, søkja naudhamn, leggja seg til for natta eller for å venta på bør. No er dei fleste båtfesta å sjå på som kulturminne, kulturhistoriske spor etter ferdsla i fjorden eller langs leia før motoren kom. I Kvamsøysundet i Balestrand er det minst tre slike båtfeste. I Feios i Vik minst to.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Balestrand