Kulturhistorisk leksikon

Sund (2)

  • Solundleiene - ferdselsårer mellom nord og sør

    Mang ein ferdamann til rors har nok ynskt Solundleiene langt kortare. Godt då at øyriket var velsigna med trygge hamner der folk kunne kvile, eller vente på lagleg bør.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Solund
  • Frå ferje til bru over Loftesnessundet

    Loftesnesbrua var det første bru- og vegprosjektet som vart bompengefinansiert i fylket. Brua sto ferdig i november 1958. I ein 20-årsperiode hadde det gått ei lita pendelferje over Loftesnessundet, og før det igjen, vart folk og fe rodd over sundet. Brua var eit viktig steg framover for den landbaserte samferdsla i midtre og indre Sogn - og gjorde sambandet austover enklare.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Sogndal