Kulturhistorisk leksikon

Innsjø (2)

 • Fagravatnet

  Også i gammal tid var elvevatnet og kreftene i det ein verdfull ressurs. Kampen om denne ressursen skapte til og med mannadrap, etter det ei gammal segn fortel.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Avkløvjingsvatnet, stadnamn i fjellet

  Skåsheimselvi tar til ovanfor Nonskar i skråninga opp mot Munkeggi og munnar ut i Osen. Det første vatnet som ho renn ut frå, sette dei namn på: Avkløvjingsvatnet.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand