Kulturhistorisk leksikon

Mynt (1)

  • Falsk mynt 1880 i Førde - einaste i heile landet

    Søndag 19. september 1880 troppa to lensmenn opp i tunet på garden Åsen i Jølster. Dei skulle forhøyra den 18 år gamle Katrine Åsen. Dagen før hadde ho vore i Førde og betalt med ein mynt dei hadde grunn til å tru var falsk. Mynten er i dag (2011) oppbevart i Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Det er den einaste kjende av sitt slag i heile landet.