Kulturhistorisk leksikon

Kjøkkenutstyr (4)

 • Drikkekar av tre

  Ølbollar og skåler, kanner, kjenger og staup, er namn på drikkekar som er laga av tre. Til høgtidene gjennom året og andre samkomer gjennom året og livet, høyrde heimebryggja øl med som ein viktig del av festen, og drikkekara vart sende rundt bordet frå munn til munn. Denne skikken heldt seg til tuberkulose-epidemiar førte til redsle for smitte frå slutten av 1800-talet.

 • Vaffeljern frå Nordfjord

  Vaffelkake er ein gamal kakesort med ei lang historie både i Nordfjord og i Noreg. Ho var særleg brukt som festmat i eldre tid.

 • Kjøkenreiskap og matstell

  På Ytre Moa utgjer kjøkenreiskap og utstyr til matlaging ei interessant gruppe gjenstandar, som både kvar for seg og samla kan gje oss innblikk i kvardagen til dei som budde på Ytre Moa i vikingtida.

 • Tidlege elektriske apparat til matlaging

  I lokalavisa Firda Tidend 31.mai 1927 kan vi lese at Flølo & Flølo på Sandane vil stille ut «ein komfyr av eigi uppfinning» på ei varemesse. Frå 1920-åra og fram mot første verdskrigen vart fleire typar komfyrar og steikjeomnar produserte i Nordfjord. Apparata visar at det ikkje mangla på oppfinnartalent og kreativitet.