Kulturhistorisk leksikon

Frimerke (4)

 • Amerikanske misjonærar frå Sogn - på frimerke i Afrika

  Frimerkesamlarar eller filatelistar har sine spesialområde. Eitt spesialområde kallar dei Norwegiana. Det vil seia utanlandske frimerke eller andre postale ting (t.d. stempelavtrykk) som har ei eller anna tilknytning til Noreg. I 1992 gav Swaziland ut to frimerke i høve hundreårsjubileet for Evangelical Alliance Mission. To damer fødde i Sogn er med på frimerka: Malla Moe frå Hafslo og Malena Svalheim frå Årdal.

 • Sogn og Fjordane på frimerke - båtar

  Posten har opp gjennom åra gjeve ut kring 20 frimerke som motivmessig har tilknyting til Sogn og Fjordane. Fire av dei har skipsmotiv, - Fylkesbaatane sine skip ''Framnæs'', ''Hornelen'' og ''Kommandøren'', og Det Stavangerske Dampskibsselskab sitt hurtigruteskip ''Sanct Svithun''.

 • Sogn og Fjordane på frimerke - 1914 Grunnlovsjubileum

  Posten har opp gjennom åra gjeve ut kring 20 frimerke med motiv knytta til Sogn og Fjordane. I 1914 gav Posten ut tre særfrimerke til minne om riksforsamlinga på Eidsvoll og Grunnlova. Frimerket har ei kopling til Sogn og Fjordane.

 • Vikingperioden i Irlandssoga på frimerke

  Det irske postverket har tre frimerke-utgåver med tilknytning til vikingperioden i landet si soge, den eine i høve 1000-årsmarkeringa for Dublin i 1988, den andre i høve tusenårsmarkeringa for irsk myntslaging i 1997, og den tredje i 2014 i høve slaget ved Clondarf 23. april 1014. Sogn og Fjordane hadde samband med Irland i vikingtida.