Kulturhistorisk leksikon

Flaum (1)

  • Flaumen i Vetlefjorden i 1820

    Vetlefjorden er ein lang og smal dal. I fjellet bak ligg breen som heile året sender smeltevatn nedover dalen. Til vanleg går dette pent og pynteleg føre seg. Men breen har fleire gonger fare stygt fram i Vetlefjorden, og påført folket tunge økonomiske tap.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Balestrand