Kulturhistorisk leksikon

Festival (2)

  • Ervikpreika - hundreårlang tradisjon

    Sommaren 2003 var mykje folk tilstades på Ervikpreika. Presten fortalde litt om tradisjonen kring denne årvisse preika på kyrkjegarden i Ervik. Han hadde nye generasjonar og tilreisande i tankane. Ervikpreika er fleire hundre år gamal. I 1746 fortel soknepresten om ei fast preike frå "ældgammel Tiid" i Ervik.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Selje
  • Olav den heilage - Olsokstemna i Korssund

    Søndag 28. juli 1929 strøymde folk til Korssund. I alt 6-800 menneske samla seg til den første olsokstemna ved den store steinkrossen der. - Artikkelen er todelt, første delen handlar om bakgrunnen for olsokstemne kring 1930, den andre om olsokstemna i Korssund.