Kulturhistorisk leksikon

Smie (1)

  • Steinsmia på Austrheim

    Ved elva som skil gardane Hauge og Austrheim, finn vi ein særprega og sjeldsynt steinbygning. Huset står på bruk nr. 11 på garden Austrheim, og ligg nær Høgstevegen, som går mellom Sandane og Vereide. I første etasje i huset er det smie.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Gloppen