Kulturhistorisk leksikon

Middelalderhus (3)

 • Kjøsnesstova

  Jølster har mange gamle stovehus. Eit av dei største er Kjøsnesstova, også kalla Bydalsstova, i dag eitt av mange freda hus i Jølster. I si tid var ho stove på garden Kjøsnes, og nytta til samkome i grenda. Stova vart i 1926 flytta ut av tunet og sidan nytta som hytte.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Jølster
 • Loftet på Stølen

  På bruk nr. 2 på garden Stølen i Jølster står eit loft frå seinmellomalderen. Bygningsmessig ser ikkje huset ut som eit loft, men det hadde funksjon som loft i gardstunet i eldre tid.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Jølster
 • Liastova på Befring

  Etter å ha blitt flytta i alle fall fire gonger, har den gamle Liastova på Befringsstøylen vorte nytta som hytte sidan 1936.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Jølster