Kulturhistorisk leksikon

Lagerhus (4)

 • Kaihuset i Holmen

  Det er kring dampskipskaien dagens Balestrand har vakse fram, og teke form, og her har ekspedisjonshuset vore sentralt i kailivet sidan det vart bygt i 1890-åra.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Stolpeskuret i Horndalen

  I Horndalen på Aurlandsfjellet står Norges einaste stolpeskur att. Slike skur vart brukte av Telegrafverket til oppbevaring av stolpar og anna linjemateriell, somme tider også som overnattingsstad for linjearbeidarar og oppsynsmenn.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Lærdal
 • Det gamle kaihuset i Skjolden

  På den gamle dampskipstoppestaden i Skjolden står eit over 200 år gamalt, toetasjes hus. Her var i si tid dampskipsekspedisjon, pakkbu, handel og husvære. På 1980-talet kom huset i forfall, men i 1996 tok folk fatt på å setja det i stand att.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Sogns Iskompagni - om ein særeigen rest

  I åra 1894-1913 dreiv Sogns Iskompagni isproduksjon i Skjolden. Dei frakta isen ut fjorden på to måtar, med dampskip og i lektarar. Då verksemda gjekk konkurs var det tre lekterar i buet. Ein av dei låg i Skjolden.