Kulturhistorisk leksikon

Hytte (8)

 • Hornshytta - Midjehytta

  Nær høgste punktet på vegen over Aurlandsfjellet, ved Hornsvatnet nesten 1300 m o.h., ligg ei lita hytte. Det er Hornshytta eller Midjehytta, ei av linjeoppsynshyttene til Telegrafvæsenet, eller i dag, Telenor.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Aurland
 • Gjetarhytta på Viva

  Tett ved bilvegen til Styggevatnet, der turistvegen til Sprongdalen tek av, ligg Vivahytta, ei steinbu oppsett for sauegjetarar fyrst på 1900-talet og brukt til 1939. Med åra gav taket etter og fall ned, men i år 2000 sette bygdelaget i Jostedal den gamle gjetarhytta i stand att.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Steinselet på Tadlagjerdet

  Tadlagjerdet er vår- og hauststøl for gardane på Øygardssida i Dalsdalen og for nokre av bruka nede i bygdi. Det har i alt vore 10-11 sel i denne stølsgrendi, no er det att 7. Eitt av dei er særmerkt ved at det er bygd av berre stein.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Hytta på Bandet

  Fyrste delen av ruta frå Turtagrø Hotell til Store Skagastølstind går søraustover opp Skardstølsbotn til Skagastølsbandet på ca. 1730 m o.h. Her ligg ei over hundre år gammal steinbu, Skagastølshytta eller Hytta på Bandet som folk vanlegvis seier. I 2003 vart hytta ombygd, men ikkje alle var glade for dette. Luster Røde Kors Hjelpekorps sende protestbrev.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Tuft etter fjellstove mellom Eldalsdalen og Høyanger

  «På denne vegen er det enno synberre merke etter ei fjellstove, som truleg er den einaste av dette slaget vestafor Indre Sogn». Dette skriv den lokalhistorie-interesserte bonden i Viksdalen, Rognald Hestebeit, i Gaularsoga III (1968). Han meiner det er ei stove bønder i Eldalsdalen og andre bygdelag brukte når dei for til tings, til Gulatinget, for over tusen år sidan. År 2013 er tufta framleis lett å få auga på. Ho har aldri vore undersøkt av arkeologar.

 • Skålatårnet

  På fjellet Skåla i Loen i Nordfjord vart det i 1891 sett opp eit stort steintårn som skulle hysa både tuberkuløse og turistar. Mannen bak tiltaket var lege Henrik Kloumann. Kloumann døydde alt året etter, men bygdefolket og Bergen Turlag førte arbeidet vidare og har teke vare på dette særmerkte byggverket. Over 1000 menneske går no til Skåla kvar sommar.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Hervabua på Sognefjellet

  Hervabua ligg ved Hervassdammen på Sognefjellet. Det er ei lita steinbu som går nesten i eitt med terrenget. Ho er eldgamal og vart sett opp som naudbu for ferdafolk. Henrik Ibsen og fjellføraren hans, Sylfest Saue, skal ha lege verfaste her i tre døgn i 1862.

 • Vetestova på Veten

  Mellom stølen Dimmen i Gloppen og Moldrheimstølen i Stryn ligg det ei vetestove. Staden heiter Veten, eit høgdepunkt på vel 600 moh i terrenget der det er vidt utsyn vestover Nordfjorden og austover. Frå tidleg på 1900-talet var det lenge ei årviss fjellstemne på Veten.