Kulturhistorisk leksikon

Avis (3)

 • Firdaposten

  Firdaposten kom ut med to nummer i 1948, som dermed er skipingsåret for avisa. Dei første åra kom Firdaposten ut to gonger for veka. Avisa var frå starten av organ for Det norske Arbeidarparti i Fjordane. Første redaktør var seinare stortingspresident Guttorm Hansen.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • Sogns Tidend - lokalavis 1877-1947

  Lokalavisa Sogns Tidend kom ut i åra 1877-1947, dei fyrste åra i Lærdal, frå 1903 i Sogndal. I Lærdals-perioden var det fleire redaktørar, medan ein mann, Jens Kvåle, var bladstyrar så og seia heile Sogndals-perioden. Sogns Tidend var alltid ei utprega Venstre-avis. I 1947 vart ho kjøpt av lokalavisa Sogn og Fjordane og teken opp i denne.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Sogndal
 • Firda - lokalavisa for heile fylket

  Avisa Firda er i dag den klårt største avisa i fylket, og den einaste dagsavisa. Opplaget var i år 2000 på 14 628. Avisa dekkjer Sunnfjord, ytre Sogn og delar av Nordfjord, men tek mål av seg til å bli ei avis for heile fylket.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Førde