Kulturhistorisk leksikon

Tunnel (4)

 • Lærdalstunnelen - verdas lengste vegtunnel

  Arbeidet med verdas lengste vegtunnel er det største einskildoppdraget som nokon sinne er gjort i Sogn og Fjordane. Heile anlegget kom på ein milliard kroner og byggjetida var fem år. Den 27. november 2000 opna kong Harald den 24,5 km lange Lærdalstunnelen.

 • Høyangertunnelen - Nord-Europas lengste vegtunnel i 1982

  I 1982 opna Høyangertunnelen, Nord-Europas lengste vegtunnel. Tunnelen erstatta ferjesambandet mellom Kongsnes og Nordeide. Opninga vart utført av kong Olav og var ei storhending.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Høyanger
 • Lotetunnelen - bygd med heimelaga borerigg

  Arbeidet med Lotetunnelen (2857 m) byrja i 1959, og var då den lengste planlagde vegtunnelen i Sogn og Fjordane. Utgangspunktet var handboring, men arbeidsstokken i Nordfjord vegavdeling såg for seg ei mekanisk innretning som sparde dei for arbeidet med å halda dei tunge boremaskinene. Saman laga dei den første boreriggen i fylket.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gloppen
 • Skipstunnel gjennom Stad

  I åra 1990-2011 arbeidde mange med stort engasjemnet for å realisera ein gamal tanke om skipstunnell gjennom ”Statten”. Det kom etter kvart nærare 20 rapportar. Ein rapport frå Kystverket i januar 2011 konkluderte med å ikkje byggja tunnell.