Kulturhistorisk leksikon

Steingjerde (3)

 • Steingardane på Kvalheim

  Kvalheimsbygda ligg nord i Kvalheimsvika på vestsida av Vågsøya. Her budde det 188 menneske i 1900. På Kvalheimsgardane er det kilometervis med steingardar som går på kryss og tvers i landskapet. I dag er desse steingardane freda.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vågsøy
 • Fangstanlegg i Fresvikfjella

  På Handadalseggi, 1400 m o.h., er der fangstanlegg for rein. Anlegga har store dimensjonar. Her finn ein dyregraver, bogstille, bægje, murar, skremmesteinar, dyrestup og kløfter. Desse og andre anlegg i Fresvikfjella er no registrerte av forskarar, og har vekt stor oppsikt.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Steingjerde i Dalsdalen

  Steingjerde på kryss og tvers er eit karakteristisk trekk ved det gamle kulturlandskapet i Dalsdalen som går nordvestover frå fjordbygda Dale i Luster. Mange gardar ved fjorden hadde fleirsidig utmarksbruk eit stykke inne i dalen.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster