Kulturhistorisk leksikon

Utvikling (4)

  • Sogn og Fjordane-Island – Telefonutbyggjing i 1908

    Teleutbyggjinga på Island tok til i 1906 med stor medverknad frå Noreg. Islendingane valde å dra nytte av røynslene frå telegraf- og telefonutbyggjinga i kyststroka på Vestlandet og i Nord-Noreg. Dei tilsette norsk byggjeleiar, og leigde i fleire år inn anleggsarbeidarar frå Noreg. I sesongen 1908 var Ola Taklo frå Sogn og Fjordane med. Ei tid etter fortalde han om ferda i "Fjordenes Blad" (Fjordabladet).

  • Elektrisk lys inn i heimane

    Tidleg på 1900-talet byrja folk i Nordfjord og Norge så smått å få innlagt elektrisk straum i husa sine. I byrjinga vart straumen brukt berre til elektrisk lys.

  • Bevaring og lagring av mat

    Korleis har folk oppbevart og konservert mat opp gjennom tida? I dag har vi det ganske enkelt: vi sett for det meste ferskmaten i kjøleskåpet eller i frysaren, eller vi går på butikken og finn noko i kjøle- eller frysedisken. Med frysaren kom endringar i matstellet til folk. Når skjedde det? Kva skjedde, og korleis var det tidlegare?