Kulturhistorisk leksikon

Utvandring (1)

  • Sulingar i vesterveg

    Den fyrste familien utvandra frå Solund i 1848. Fram til 1924 hadde om lag 200 sulingar funne seg ny heimstad i USA. Ein stor del av dei busette seg i Midtvesten.

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Solund