Kulturhistorisk leksikon

Undervisning (1)

  • Fylkesbaatane - Å køyre dampvinsj

    Bjarne Handal, Høyanger/Oslo, fortel om minne frå oppveksten i Høyanger (avisa Ytre Sogn juli 2010). Mange minne knyter seg til Høyanger som dampskipstoppestad. Det var stas for gutane å få hjelpa til med lasting og lossing. Bjarne fekk jamvel styra dampvinsjen. Kulturhistorisk Leksikon har fått løyve til å saksa historia om første gongen han fekk prøva seg.