Kulturhistorisk leksikon

Reparasjon (1)

  • Båtreparatøren - nødvendig ledd i kystsamfunnet

    Når fiskaren hadde vore uheldig og dunka båten nedi så lensepumpa måtte gå i eitt, og fortvilinga ville ta overhand, svara båtreparatøren med største sinnsro: Dette skal me fort fikse!

    Kommunar omtalt i artikkelen:

    • Solund