Kulturhistorisk leksikon

Johannes Gjetmundsen (1860 - 1924)