Kulturhistorisk leksikon

Elling Sørensen (1831 - 1912)