Kulturhistorisk leksikon

Gunnar Lundekvam (1816 - 1912)

"Spele-Gunnja"