Kulturhistorisk leksikon

Per Bolstad (1875 - 1967)